Subsidie voor ondernemingen

Home > Ondernemers > Subsidie voor ondernemingen

Subsidie voor ondernemingen

Stichtse Vecht verstrekt geen subsidie aan individuele ondernemers maar werkt samen met de Economic Board Utrecht (EBU). De EBU is het samenwerkingsverband van het Utrechtse bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen:

Andere subsidiemogelijkheden:

Stichtse Vecht verleent wel subsidie aan verenigingen of stichtingen, die via een Bedrijfs Investerings Zone (BIZ-regeling) een ondernemersfonds oprichten om bij te dragen aan de economische toekomstbestendigheid van een bedrijventerrein of winkelgebied.