Onroerende zaakbelasting (OZB)

Onroerende zaakbelasting (OZB)

 • Samenvatting

  • u krijgt een OZB-aanslag als u op 1 januari eigenaar bent van een woning
  • of eigenaar en/of gebruiker bent van een niet-woning op 1 januari
  • verkoop na 1 januari geen invloed op aanslag
  • WOZ-waarde bepalend voor hoogte aanslag
  • belastingzaken worden uitgevoerd door belastingen SWW
 • Gang van zaken

  Overige informatie

  Eigendomssituatie OZB

  Gemeente Stichtse Vecht kijkt naar de eigendomssituatie op 1 januari van het belastingjaar. Bent u op deze datum eigenaar van een onroerende zaak en/of gebruiker van een niet-woning, dan bent u voor het gehele jaar onroerende zaakbelasting verschuldigd. Ook als u na 1 januari verhuist en/of de onroerende zaak verkoopt, bent u voor het gehele jaar OZB verschuldigd. Verkoopt u uw onroerende zaak in de loop van dit jaar, dan verrekent de notaris meestal de eigenarenbelasting met de nieuwe eigenaar. De OZB gebruikersbelasting wordt niet verrekend met de nieuwe gebruiker

  Tariefdifferentiatie OZB

  De differentiatie is aangebracht omdat landelijk is gebleken dat de waardestijging van woningen groter is dan van niet-woningen. Dit is ook in Stichtse Vecht het geval. Gelijke tarieven zouden leiden tot een ongelijke belastingdruk bij woningen en niet-woningen. Gemeente Stichtse Vecht kent daarom gedifferentieerde tarieven.

  Bezwaar maken

  Zie Bezwaar maken WOZ-beschikking of gemeentelijke belastingen

 • Kosten

 • Lokale regelgeving

 • Extra 1