Zelf energie opwekken

Home > Inwoners > Zelf energie opwekken

Zelf energie opwekken

Zonnepanelen

Op www.zonnekaart.nl kunt u zien of uw dak geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen. De website geeft ook een inschatting van het aantal zonnepanelen dat geplaatst kan worden en laat zien hoe snel de investering is terugverdiend.

Vergunning toets

Op www.omgevingsloket.nl kunt u toetsen of u een vergunning nodig heeft voor het plaatsen van zonnepanelen.

Windmolens

De gemeente stimuleert het gebruik van duurzame energie, tenzij dit overlast geeft voor de omgeving. De gemeente is terughoudend met het plaatsen van windmolens.