Wegwerkzaamheden

Home > Inwoners > Wegwerkzaamheden

Wegwerkzaamheden

Om de doorstroming en de verkeersveiligheid in en rondom Stichtse Vecht te verbeteren, vinden regelmatig wegwerkzaamheden plaats. De gemeente stelt omwonenden per brief op de hoogte als er wegwerkzaamheden in de buurt plaatsvinden. Wegwerkzaamheden worden vaak 's nachts, in het weekend of tijdens vakanties uitgevoerd.

Wilt u weten waar in de regio aan de weg wordt gewerkt? Zie www.vananaarbeter.nl.

 • Oud-Zuilen: werkzaamheden Dorpsstraat

  22 februari 2018 - Vanaf maandag 5 maart 2018 wordt het riool in de Dorpsstraat Oud-Zuilen vervangen. De dorpsstraat is gedurende 4 maanden afgesloten voor doorgaand verkeer.

 • Kockengen: deel Wagendijk afgesloten

  15 februari 2018 - Van 5 maart 7:00 uur tot en met 23 maart 16:00 uur is de Wagendijk in Kockengen afgesloten, op het stuk waar de Wagendijk overgaat in de Verlengde Kerkweg. Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via de Kerkweg en de Schutterskade. Voor fietsers en bromfietsers is er een lokale (korte) omleiding.

 • Maarsen-Dorp: halve rijbaan afgesloten op de Binnenweg

  12 februari 2018 - Dinsdag 13 februari en donderdag 15 februari is tussen 7:00 en 16:00 uur wordt een halve rijbaan afgesloten op de Binnenweg in Maarssen. Het gaat om het stuk bij de kruising met de Parkweg en de Kerkweg. Het verkeer kan de werkzaamheden passeren door middel van een om-en-omregeling. Dit kan leiden tot vertraging.

 • Maarssenbroek: herinrichting middenberm Burgemeester Waverijnweg

  1 februari 2018 - Donderdag 8 februari is op de Burgemeester Waverijnweg een deel van het verkeersplein dat kruist met de Vogelweg en de Floraweg afgesloten. Verkeer vanaf de Vogelweg naar de Floraweg en Maarssen-Dorp wordt via de Safariweg en de Ruimteweg geleid. Vrijdag 9 februari is de weg niet meer afgesloten, maar kan er toch nog verkeershinder zijn. Gedurende beide dagen zijn verkeersregelaars aanwezig om het verkeer te begeleiden.

 • Baggerwerkzaamheden bij Zwanenkamp in Maarssenbroek

  30 januari 2018 - Vanaf 5 februari 2018 wordt er in opdracht van ProRail gebaggerd in de watergangen rond de spoor-onderdoorgang tussen de Parallelweg en de Westkanaaldijk bij Zwanenkamp in Maarssenbroek. De wegen worden niet afgesloten, maar voor gemotoriseerd verkeer kan zo nu en dan vertraging ontstaan omdat een deel van de weg wordt afgezet. Het gemotoriseerd verkeer kan het werk dan om-en-om passeren. Fietsverkeer zal het werk ongehinderd kunnen passeren. Er worden maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat het vrachtverkeer geen gevaar oplevert voor fietsers. De werkzaamheden duren naar verwachting 3 weken.

 • Maarssen-Dorp: Kerkweg afgesloten op 23 januari

  18 januari 2018 - Dinsdag 23 januari is de Kerkweg, tussen de Raadhuisstraat en de Emmaweg wegens werkzaamheden aan het riool afgesloten van 7:00 tot 17:00 uur. Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid met behulp van borden. Fietsers en voetgangers kunnen de werkzaamheden wel passeren.

 • Nieuwersluis: oponthoud of hinder op het Zandpad bij de huisnummers 29 en 35/36

  18 januari 2018 - Maandag 22 januari start Waternet met het uitvoeringen van boringen langs de Vecht. Deze werkzaamheden kunnen enige oponthoud of hinder veroorzaken op het Zandpad nabij de huisnummers 29 en 35/36. De werkzaamheden duren maximaal 3 weken. De boringen zijn nodig om peilbuizen te kunnen plaatsen.

 • Vreeland: asfalteringswerkzaamheden Nigtevechtseweg

  17 januari 2018 - Van maandag 29 januari 7:00 tot en met vrijdag 2 februari 17:00 uur wordt een deel van de Nigtevechtseweg in Vreeland geasfalteerd. De weg is dan afgesloten voor al het verkeer. Ook fietsers kunnen niet langs het werk rijden. Er wordt een omleiding ingesteld. Bewoners worden per brief geïnformeerd over het werk.

 • Loenersloot: werkzaamheden aan de damwand langs de Angstel

  11 januari 2018 - Binnenkort gaan we beginnen met het vervangen van de damwand van de Angstel in Loenersloot. Het gaat om het stuk langs de Rijksstraatweg, huisnummers 202 tot en met 248 in Loenersloot. Voor de omwonenden kan dit enige (geluids)overlast veroorzaken, maar het wegverkeer zal er niet veel hinder van ondervinden. Het werk wordt zoveel mogelijk vanaf het water uitgevoerd. Gestart wordt aan de kant van de Provincialeweg (N201). Het is de bedoeling dat het werk in april klaar is, voordat het vaarseizoen van start gaat.

RSS