Toegankelijkheid

Home > Inwoners > Toegankelijkheid

Toegankelijkheid

Gemeentelijke websites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen, zodat de website door iedereen en overal te gebruiken is.

Toegankelijkheidsverklaring

Deze website voldoet aan de overheidsstandaard.

Waarom toegankelijk

Een toegankelijke website is zo ontworpen, gebouwd en ingericht dat deze door alle bezoekers goed te gebruiken is. Dus ook voor bezoekers die blind, slechtziend, doof of dyslectisch zijn. Of voor bezoekers met een motorische beperking of bezoekers die moeite hebben met het begrijpen van teksten. Een toegankelijke website is ook beter vindbaar voor zoekmachines.

Gemeente Stichtse Vecht onderstreept het belang van een toegankelijke website voor iedereen.

Meer informatie over online toegankelijkheid zie www.digitoegankelijk.nl

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de online toegankelijkheidseisen te bevorderen:

 • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
 • Automatische toetsen: wij laten onze website regelmatig toetsen door een automatische toetstool zoals Gewoon Toegankelijk.
 • Interne controle vóór publicatie: onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
 • Software: onze redacteuren gebruiken speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken.
 • Training werknemers: onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.

Toegankelijkheid bij documenten

 • Op deze website worden alleen PDF-documenten geplaatst.
 • Er zijn stappen gezet om alleen toegankelijke PDF-documenten te plaatsen. Hier zijn nog stappen in te maken.
 • De volgende documenten zijn niet toegankelijk:
  • ondertekende proces-verbalen bij verkiezingen (plaatjes PDF)
  • kaartmateriaal in PDF-vorm. In 2016 wordt een toegankelijke GEO-applicatie aangeschaft en wordt het kaartmateriaal daarin opgenomen
  • documenten die in het kader van transparant bestuur zijn geplaatst, zoals jaarverslagen klachtenbehandeling

Toegankelijkheid bij formulieren

 • De webformulieren zijn in 2015 vervangen om te voldoen aan de toegankelijkheidseisen zoals verhuizing doorgeven en tip voor de website.
 • In kwartaal 3 en 4 van 2016 zal een grote systeemupdate volgen om de toegankelijkheid van de webformulieren te verbeteren.
 • De leverancier heeft toegezegd om in 2017 de formulieren te laten testen op toegankelijkheid.

Overzicht websites die onder verantwoording van de gemeente vallen

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Geef uw melding door aan de gemeente:

Vermeld in ieder geval het probleem dat u ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet. Dank u wel!