Toegankelijkheid

Home > Inwoners > Toegankelijkheid

Toegankelijkheid

Gemeentelijke websites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen, zodat de website door iedereen en overal te gebruiken is.

Waarom toegankelijk

Een toegankelijke website is zo ontworpen, gebouwd en ingericht dat deze door alle bezoekers goed te gebruiken is. Dus ook voor bezoekers die blind, slechtziend, doof of dyslectisch zijn. Of voor bezoekers met een motorische beperking of bezoekers die moeite hebben met het begrijpen van teksten. Een toegankelijke website is ook beter vindbaar voor zoekmachines.

Gemeente Stichtse Vecht onderstreept het belang van een toegankelijke website voor iedereen.

Meer informatie over online toegankelijkheid zie www.digitoegankelijk.nl

Toegankelijkheidsverklaring

Er wordt dagelijks gewerkt aan de toegankelijkheid van de website. Eind oktober 2017 is de laatste toegankelijkheidsinspectie uitgevoerd.
In 2019 wordt de website vervangen. In dat traject nemen we de toegankelijkheidsinspectie weer mee.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de online toegankelijkheidseisen te bevorderen:

 • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
 • Interne controle vóór publicatie: onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
 • Software: onze redacteuren gebruiken speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken.
 • Training werknemers: onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.

Toegankelijkheid bij documenten

 • Op deze website worden alleen documenten in PDF-formaat geplaatst.
 • We zetten stappen om alleen toegankelijke PDF-documenten te plaatsen.
 • De volgende documenten zijn niet toegankelijk:
  • ondertekende proces-verbalen bij verkiezingen (plaatjes PDF)
  • kaartmateriaal in PDF-vorm.
  • documenten die in het kader van transparant bestuur zijn geplaatst, zoals jaarverslagen klachtenbehandeling

Toegankelijkheid bij webformulieren

 • In Q2 2020 zal het systeem een update krijgen om laatste aanpassingen door te voeren.
 • In Q3 2019 zijn er diverse aanpassingen gedaan, zoals:
  • het inzoomen op mobiele apparaten gaat beter, de teksten en knoppen hebben nu meer ruimte en worden daardoor netter weergegeven.
  • de focus wordt aangegeven met een blauw kader.
  • het contrast van hulpteksten en symbolen is aangepast.
 • Vanaf Q2 2019, wordt in 3 fases gewerkt aan de toegankelijkheid van de webformulieren. Er wordt gestart met de template.
 • Eind 2018 is een toegankelijkheidsinspectie uitgevoerd van de webformulieren. Het verbeterplan is opgesteld.

Overzicht websites die onder verantwoording van de gemeente vallen

Probleem met de toegankelijkheid van deze website

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Geef uw melding door aan de gemeente:

Vermeld in ieder geval het probleem dat u ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet. Dank u wel!