Participatiepunt Veilig Verkeer van Veilig Verkeer Nederland

Home > Inwoners > Participatiepunt Veilig Verkeer van Veilig Verkeer Nederland

Participatiepunt Veilig Verkeer van Veilig Verkeer Nederland

Bewoners kunnen onveilige verkeerssituaties melden bij het Participatiepunt Veilig Verkeer van Veilig Verkeer Nederland (VVN). VVN ondersteunt bewoners zodat zij zelf actie kunnen ondernemen om de verkeersveiligheid in hun buurt te verbeteren. Het Participatiepunt stimuleert ook de samenwerking: het brengt bewoners in contact met andere melders, overheden, belangenorganisaties en maatschappelijke partners. Meldingen bij het Participatiepunt kunnen aanleiding zijn voor een buurtactie.

Melden onveilige verkeerssituatie via Participatiepunt Veilig Verkeer Nederland