Tuinzak, grof tuinafval

Tuinzak, grof tuinafval

 • Samenvatting

  • maximaal 2 tuinzak(ken) per keer gratis aanvragen of afhalen
  • tuinzak blijft eigendom van de gemeente. Binnen 2 weken laten ophalen
  • bezorgen bestelde tuinzak(ken): op vrijdag.
  • zelf afhalen lege tuinzak(ken) bij afvalscheidingsstation: print formulier en neem mee. U mag formulier ook ter plaatse invullen. Neem ook geldig legitimatiebewijs mee
  • inhoud tuinzak is 1 kuub

  Laten ophalen

  • laten ophalen van tuinzak(ken) kan van maandag t/m donderderdag: aanmelden via formulier, u ontvangt een ophaal-afspraak per e-mail
  • voor ophalen van tuinzak(ken) op afgesproken dag geldt: aanbieden voor 8:00 uur op openbare weg en minimaal 2 meter van obstakels (lantaarnpaal of boom)

  Nu tuinzak aanvragen of (laten) ophalen

 • Voorwaarden

  Wel in de tuinzak:

  • knipsel van hagen
  • organisch tuinafval dat te groot is voor de minicontainer
  • snoeiafval
  • takken tot een doorsnede van 10 cm

  Niet in de tuinzak:

  • boomstronken, kluiten en boomstammen
  • bouw en Sloopafval
  • hout (planken, tuinmeubelen, schuttingen)
  • graszoden
  • tuinaarde
  • zand

  Als bij inzameling of verwerking blijkt dat er ongeoorloofde afvalstoffen in de tuinzak zitten zullen de extra kosten voor het ledigen en verwerken bij u in rekening worden gebracht.

  Let op: er mag geen extra tuinafval naast de tuinzak worden aangeboden. De inzameldienst neemt dit niet mee.

  Tuinzak blijft van gemeente

  De tuinzak blijft eigendom van de gemeente Stichtse Vecht. Binnen 2 weken laten ophalen. Ongebruikte tuinzakken moeten weer ingeleverd worden bij een afvalscheidingsstation of meegegeven worden aan de inzameldienst. Voor elke niet ingeleverde tuinzak wordt € 10,- in rekening gebracht.

  Door op de juiste wijze gebruik te maken van de tuinzak draagt u bij aan duurzame verwerking tot compost of groene energie van uw grof tuinvuil.
   

 • Kosten

  De tuinzak blijft eigendom van de gemeente. U kunt gratis gebruik maken van deze service.

 • Lokale regelgeving

 • Extra 1