Subsidie aanvragen of verantwoorden

Subsidie aanvragen of verantwoorden

 • Samenvatting

  • vòòr 1 oktober schriftelijk aanvragen
  • voor organisaties die activiteiten organiseren, die bijdragen aan het behalen van de doelstellingen van gemeente Stichtse Vecht
  • bekijk eerst het subsidieprogramma. Zie Gang van zaken
  • subsidie voor culturele activiteiten zie Cultuurfonds Stichtse Vecht via cultuurfonds.nl (4 aanvraagmomenten per jaar)

  Nu subsidie 2016-2020 aanvragen of verantwoorden

  Nu naar www.cultuurfonds.nl

 • Gang van zaken

  Wat u nog meer moet weten.

  Bekijk eerst subsidiebeleid

  Organisaties die activiteiten organiseren die bijdragen aan het behalen van de doelstellingen/effecten van het subsidiebeleid van gemeente Stichtse Vecht, kunnen een subsidie hiervoor aanvragen. Wilt u die doelstellingen/effecten bekijken, lees voor het invullen van het aanvraagformulier dan het juiste subsidiebeleid:

  Subsidieregister

  Cultuurfonds Stichtse Vecht

  Vanaf 2015 beheert het Prins Bernhard Cultuurfonds het Cultuurfonds Stichtse Vecht. Het doel van het Cultuurfonds is cultuur en cultuuruitingen in Stichtse Vecht te stimuleren en te versterken. De gemeente blijft culturele basisvoorzieningen zoals de bibliotheek, de muziekschool en cultuureducatie in het basisonderwijs subsidiëren.

  Heeft u na het lezen van deze stukken of bij het invullen van het aanvraagformulier nog vragen, neem contact op met de gemeente via Contact & openingstijden

 • Voorwaarden

  Subsidie schriftelijk aanvragen via formulier

  Voor het aanvragen van subsidie moet u het online subsidieformulier invullen, printen en opsturen. U krijgt een ontvangstbevestiging als het subsidieformulier is ontvangen. Geeft u het formulier af bij de balie van het gemeentekantoor vraag dan altijd om een ontvangstbevestiging.

  Tip: wij raden u aan om bij het plannen van uw activiteiten te kijken naar de doelstellingen die de gemeente wil bereiken en waarvoor subsidiebudget beschikbaar is. De activiteiten moeten voldoen aan de criteria die in ons subsidiebeleid vermeld staan in hoofdstuk 8 Subsidievoorwaarden.

  Let op: als eigenaar van een monument heeft u voor uw aanvraag DigiD nodig.

  Onvolledige aanvragen nemen we niet in behandeling

  Als Stichtse Vecht niet een volledige aanvraag van uw organisatie heeft ontvangen, of als de aanvraag niet juist is ondertekend, vertraagt dat de behandeling van uw subsidieaanvraag. U krijgt dan het verzoek om de gegevens aan te vullen. Deze aanvullende gegevens moet u binnen de gestelde termijn aanleveren. Doet u dit niet, dan wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen.

  Beslistermijn

  • binnen 8 weken: op subsidieaanvragen voor activiteiten voor het volgende kalenderjaar besluit Stichtse Vecht binnen 8 weken nadat de gemeentebegroting voor dat kalenderjaar is vastgesteld
  • op subsidieaanvragen voor eenmalige activiteiten in het huidige kalenderjaar beslist Stichtse Vecht binnen 8 weken nadat de aanvraag volledig is ingediend

  Het kan zijn dat Stichtse Vecht nog contact met u opneemt met inhoudelijke vragen over uw activiteiten.

 • Lokale regelgeving

 • Extra 1