Open data

Open data

 • Samenvatting

  De gemeente verzamelt veel gegevens om haar dagelijkse taken uit te voeren. Deze gegevens, ook wel data genoemd, zijn een bron van waardevolle informatie. Je kunt er bepaalde zaken mee voorspellen, terugkijken op dingen die zijn gebeurd en vergelijken.

  Open data toegankelijk voor iedereen

  Data die voor iedereen toegankelijk is noemen we open data. Open data van gemeente Stichtse Vecht vind je op ons dataplatform. Door deze informatie vrij beschikbaar te stellen kunnen inwoners en ondernemers innovatieve toepassingen ontwikkelen en nieuwe digitale informatiediensten realiseren. Open data zijn nooit te herleiden naar personen

  Nu naar stichtsevecht.dataplatform.nl

  Open data:

  • hebben geen auteursrechten of rechten van derden
  • worden gefinancierd door gemeente en provincie
  • worden verzameld voor het werk van de gemeente
  • zijn als het mogelijk is in ‘open standaard’ zodat deze makkelijk te gebruiken zijn
  • zijn als het mogelijk is leesbaar door computers zodat zoekmachines de informatie ook kunnen vinden

  Open data en privacy

  Stichtse Vecht gaat zeer precies om met de gegevens van haar inwoners en houdt zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Bij open data gaat het alleen om informatie die openbaar gemaakt mag worden. Dus geen persoonlijke, vertrouwelijke of bedrijfsgevoelige gegevens en geen gegevens over personen of informatie die schade kan veroorzaken of de veiligheid in gevaar kan brengen. Zie ook de privacy proclaimer van gemeente Stichtse Vecht. 

  Proclaimer

  Zie proclaimer van gemeente Stichtse Vecht.

  Meer informatie

  Neem contact op met de gemeente via Contact & openingstijden.

 • Extra 1