Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

 • Samenvatting

  • 1 vergunning om meerdere activiteiten aan te vragen
  • voorbeelden van activiteiten: een nieuwe dakkapel, een nieuw bedrijfspand, plaatsing van een beschoeiing of een monument verbouwen
  • online regelen met DigiD. Voor bedrijven met eHerkenning

  Nu vergunning aanvragen via www.omgevingsloket.nl

 • Gang van zaken

  Met een omgevingsvergunning kunt u vergunningen aanvragen die u nodig heeft voor:

  Past uw bouwplan binnen het bestemmingsplan

  Check of uw plan binnen het bestemmingsplan past op www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt ook kijken op bestemmingsplannen. Blijft het onduidelijk, neem dan contact op met het Omgevingsloket.

  Vooroverleg

  Als u niet zeker bent of u een omgevingsvergunning zult krijgen, kunt u een vooroverleg aanvragen waarbij u een principe uitspraak krijgt. Dit kan zijn als u niet zeker bent of uw plan in overeenstemming is met het bestemmingsplan, of als u graag uw plan eerst wilt voorleggen aan de welstand- en monumentencommissie. In het vooroverlegplan is een aanvraag, voorafgaande aan de formele omgevingsvergunningaanvraag, waarbij wel de uiterlijke verschijningsvorm en de bouwmassa van het plan is aangegeven, maar nog niet de technische aspecten zijn uitgewerkt. Uw plan wordt dan eerst getoetst aan de bepalingen van het geldende bestemmingsplan en daarna (als wordt voldaan aan de voorschriften van het bestemmingsplan) voor advies worden voorgelegd aan de welstandscommissie.

  Vooroverlegplan indienen

  Schriftelijk of via www.omgevingsloket.nl U moet dan wel duidelijk aangeven dat het om een vooroverlegplan gaat. Voor een vooroverlegplan zijn geen wettelijke termijnen voorgeschreven. Voor de kosten zie tarieventabel van de legesverordening. Wij raden u aan de volgende documenten in te dienen (waarop zowel de bestaande als de nieuwe situatie zijn aangegeven):

  • situatietekening van de terreininrichting (het betreffende object en de omliggende bebouwing)
  • tekeningen met plattegronden inclusief beoogd gebruik, doorsneden, geveltekeningen inclusief aangrenzende bebouwing, details, bestemmingen, materialen, kleuren en relevante installaties
  • foto's van de bestaande situatie en de omliggende bebouwing
  • bij bepaalde ruimtelijke procedures is het ook noodzakelijk een ruimtelijke onderbouwing aan te leveren
 • Voorwaarden

  Als u voor een te bouwen bouwwerk een omgevingsvergunning nodig heeft gelden er landelijke indieningsvereisten. Welke informatie u bij een aanvraag moet overhandigen kunt u terugvinden in de Ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor). Daarnaast krijgt u, als u de vergunningencheck invult op het omgevingsloket, online automatisch te zien welke informatie u bij de overheid moet aanleveren.

  Kijk bij Regeling Omgevingsrecht (Mor). Als u gaat (ver)bouwen kijk dan ook bij Burenrecht voor meer informatie over uw rechten en plichten. 

 • Kosten

 • Landelijke wetgeving

 • Lokale regelgeving

 • Extra 1