Milieustraat

Milieustraat

 • Samenvatting

  • niet bestemd voor bedrijven
  • alleen voor inwoners Stichtse Vecht (legitimatie)
  • afval gescheiden inleveren
  • neem uw legitimatie mee

  Openingstijden en adressen afvalscheidingsstations

  Breukelen

  • adres: Kanaaldijk Oost 3, 3621 LL Breukelen
  • openingstijden*: maandag tot en met zaterdag van 10:00 tot 11:30 uur

  Portengen

  • adres: Industrieweg, Portengen
  • openingstijden*: maandag tot en met vrijdag van 13:00 tot 14:00 uur (zaterdag gesloten)

  Loenen aan de Vecht

  • adres: Rijksstraatweg 184, 3632 AJ Loenen aan de Vecht
  • openingstijden*: maandag tot en met zaterdag van 13:30 tot 15:30 uur

  Maarssen-Dorp

  • adres: Diependaalsedijk 120, 3601 GN Maarssen
  • openingstijden*: maandag en vrijdag van 08:00 tot 16:00 uur, dinsdag tot en met donderdag van 13:00 tot 16:00 uur en zaterdag van 10:00 tot 16:00 uur

  *= met uitzondering van feestdagen

 • Gang van zaken

  Sorteer uw afval van tevoren

  Bij afvalscheidingsstations staan verschillende afvalcontainers voor diverse soorten afval. Sorteer daarom thuis alvast uw afval. Dat scheelt tijd bij het uitladen. Het afval moet u zelf in de daartoe aangewezen verzamelcontainer doen. Bij de afvalscheidingsstations in de kernen Loenen aan de Vecht en Maarssen en bij Pauw Bedrijven in de kern Breukelen staan ook afvalcontainers waar u nog bruikbare spullen in kunt doen voor de kringloopwinkel.

  Afval dat u aanbiedt op een afvalscheidingsstation moet afkomstig zijn uit huishoudelijke activiteiten. Een verbouwing of een herinrichting van de tuin valt daar niet onder. Voor het afvoeren van bouw- en sloopafval kunt u terecht bij particuliere afvalverwerkers.

  Containers voor piepschuim en hard plastic in Maarssen-Dorp

  Bij het afvalscheidingsstation Maarssen-dorp staan ook afvalcontainers voor piepschuim en hard plastic (voor bijvoorbeeld plastic tuinmeubelen, emmers en speelgoed).

  Neem uw legitimatiebewijs mee

  Legitimatie is verplicht. Dit om te voorkomen dat bedrijven en inwoners van andere gemeenten hun afval komen brengen bij de gemeentelijke afvalscheidingsstations.

 • Voorwaarden

  • storten is alleen toegestaan voor particulieren die inwoner zijn van gemeente Stichtse Vecht
  • in verband met de beheersbaarheid van de afvalinzameling op het afvalscheidingsstation, hanteert de gemeente een maximale hoeveelheid afval van 1 m³, die per keer mag worden aangeboden. Heeft u meer afval, neem dan contact op met de gemeente. Zie Contact & openingstijden
  • afvalstoffen moet u gescheiden aanleveren in onder meer de volgende categorieën: hout, metaal, tuinafval, papier, glas, KCA, plantaardige vetten, elektrische apparaten, herbruikbare goederen, autobanden, plastic en overig grof huisvuil
  • het afval moet afkomstig zijn uit huishoudelijke activiteiten. Een verbouwing of een herinrichting van de tuin valt daar niet onder. Bouw en sloopafval wordt dan ook niet geaccepteerd. Voor meer informatie hierover neem contact op met de gemeente. Zie Contact & openingstijden
  • voor het afvoeren van afvalstoffen die op de afvalscheidingsstations niet worden geaccepteerd kunt u terecht bij particuliere afvalverwerkers of afvalinzamelaars
  • u bent verplicht zich te legitimeren, de aanwijzingen van de beheerder op te volgen en zich te houden aan de regels die bij het afvalscheidingsstation van toepassing zijn

  Asbest eerst aanmelden

  Asbestplaten moet u eerst vooraf aanmelden via www.omgevingsloket.nl. U mag maximaal 50 kg of 35 m2 platen per perceel inleveren.

  Bij afvalscheidingsstation in kern Breukelen kunt u inleveren

  • asbest, maximaal 50 kg of 35 m2 platen per keer
  • autobanden, maximaal 4 stuks (met en zonder velg)
  • dakbedekking
  • elektronische apparaten
  • geïmpregneerd hout (incl. bielzen)
  • grof tuinafval, maximaal 1 m3
  • (vlak) glas, maximaal 1 m3
  • hout of houtplaatmateriaal, maximaal 1 m3
  • kleding (textiel), maximaal 1 m3
  • klein chemisch afval, maximaal 50 kg per keer
  • metaal
  • oud papier en karton, maximaal 1 m3
  • overig grof huishoudelijk afval, maximaal 1 m3
  • plantaardige vetten en oliën, dierlijk vetproducten, maximaal 50 kg
  • plastic (afkomstig van huishoudelijke verpakkingen)

  Bij afvalscheidingsstation kern Kockengen kunt u inleveren

  • grof tuinafval, maximaal 1 m3
  • metaal
  • overig grof huishoudelijk afval, maximaal 1 m3

  Bij afvalscheidingsstation kern Loenen aan de Vecht kunt u inleveren

  • asbest (uitsluitend na telefonische melding. Zie Contact & openingstijden)
  • elektronische apparaten
  • grof tuinafval, maximaal 1 m3
  • (vlak) glas maximaal 1 m3
  • hard plastic (emmers, tuinmeubelen, speelgoed)
  • herbruikbare goederen
  • hout of houtplaatmateriaal, maximaal 1 m3
  • kleding (textiel), maximaal 1 m3
  • klein chemisch afval, maximaal 50 kg per keer
  • metaal
  • oud papier en karton, maximaal 1 m3
  • overig grof huishoudelijk afval, maximaal 1 m3
  • plantaardige vetten en oliën, dierlijke vetproducten, maximaal 50 kg
  • plastic (afkomstig van huishoudelijke verpakkingen)

  Bij afvalscheidingsstation kern Maarssen kunt u inleveren

  • asbest (maximaal 50 kg of 35 m2 platen per keer)
  • autobanden, maximaal 4 stuks (met en zonder velg)
  • dakbedekking
  • elektronische apparaten
  • geïmpregneerd hout (incl. bielzen), maximaal 1 m3
  • GFT
  • grof tuinafval
  • (vlak) glas, maximaal 1m3
  • herbruikbare goederen
  • hout of houtplaatmateriaal, maximaal 1m3
  • kadavers van kleine huisdieren
  • kleding (textiel), maximaal 1 m3
  • klein chemisch afval, maximaal 50 kg per keer
  • metaal
  • oud papier en karton, maximaal 1 m3
  • overig grof huishoudelijk afval, maximaal 1 m3
  • piepschuim
  • plantaardige vetten en oliën, dierlijke vetproducten, maximaal 1 m3
  • plastic (afkomstig van huishoudelijke verpakkingen)
 • Landelijke wetgeving

 • Lokale regelgeving

 • Extra 1