Gladheid bestrijden

Gladheid bestrijden

 • Samenvatting

  • gemeente is verantwoordelijk voor de gladheidbestrijding op hoofdroutes
  • van 1 november - 1 april is de gemeente in verhoogde staat van paraatheid om op tijd en efficiënt te strooien
  • in 1e instantie wordt gestrooid op hoofd,- en busroutes en doorgaande fietspaden
  • strooizout is gratis af te halen bij de afvalscheidingsstations
 • Gang van zaken

  In samenwerking met andere gemeenten is een kaart met strooiroutes in de provincie Utrecht ontwikkeld. Via de zoekbalk kunt u een plaatsnaam intypen, zoals Maarssen, Breukelen of Loenen aan de Vecht. U ziet op de kaart dat in onze gemeente de hoofdwegen en de rondwegen in de wijken worden meegenomen.

  Gemeente Stichtse Vecht werkt met routeprioriteiten om gladheid efficiënt te bestrijden.

  Routeprioriteiten

  1e prioriteit

  Bij kortdurende gladheid wordt de gladheid bestreden op de hoofdroutes, busroutes en doorgaande fietspaden. Speciale bestemmingen worden meegenomen in de 1e strooironde, zoals nabij verzorgingshuizen en openbare gebouwen. Hierbij wordt tot aan de erfgrens gestrooid en niet op privéterrein. In totaal zijn er 8 strooiroutes, waarvoor de strooiploegen dag en nacht paraat moeten zijn. De gemeente strooit preventief, voordat het glad wordt. Dit is meestal in de vooravond en/ of ’s ochtends vroeg voor de spits.

  2e prioriteit

  Als de 8 routes van de 1e prioriteit niet geheel nodig zijn, worden selectieve routes gereden. Hierbij worden voornamelijk bruggen, viaducten en vorstgevoelige plaatsen gestrooid. Net zoals de routes van de 1e prioriteit, worden de routes van de 2e prioriteit dag en nacht gestrooid.

  3e prioriteit

  Bij aanhoudende gladheid worden ook de secundaire wegen en winkelgebieden gestrooid. Als het langer glad is of er ligt sneeuw strooit de gemeente curatief (genezend). Er wordt bij de 3e prioriteit overgeschakeld op dagdiensten. Rekening houdend met specifieke omstandigheden zoals sneeuw en ijzel, wordt in overleg bepaald welke andere wegen gestrooid, geveegd of geschoven moeten worden. Dat is van belang, omdat langdurige ijzel of sneeuwval tot gevaarlijke situaties kan leiden.

  Wat u kunt doen:

  • luister tijdig naar het weerbericht
  • als u ’s ochtends de ruiten van uw auto moet schoonkrabben, dan is de kans op gladheid groot
  • houd altijd rekening met opvriezen van het wegdek, bijvoorbeeld op windluwe plekken
  • probeer nooit een strooiwagen in te halen. Dat kan leiden tot levensgevaarlijke situaties
  • het is onmogelijk en te kostbaar voor de gemeente om alle wegen te strooien. U kunt uw steentje bijdragen door toegang tot uw woning en trottoir voor u en anderen bereikbaar te houden
 • Voorwaarden

  Hoe kan ik zien dat er gestrooid is?

  U kunt alleen zien dat er op een weg of fietspad gestrooid is als het wegdek droog is. U ziet dan wit zout op het wegdek liggen. Als de gemeente curatief strooit (tijdens ijzel en sneeuwval) kunt u waarschijnlijk niet zien dat er is gestrooid. U moet dus altijd goed opletten als u de weg opgaat en als er gladheid is aangekondigd.

  Strooizout

  De gemeente verstrekt geen strooizout aan particulieren. U kunt zelf strooizout kopen bij bouwmarkten.

  Zoutkisten

  Gemeente Stichtse Vecht kan niet overal strooien. De beschikbaarheid van personeel en materieel, de zorg voor het milieu en de kosten spelen hierbij een rol. Bij vorstgevoelige locaties in de gemeente, zoals gemeentelijke trappen en druk belopen en bereden bruggen zijn ook zoutkisten neergezet. Dit zout kunt u gebruiken om op deze plekken de gladheid zelf te bestrijden.

  Wie bepaalt dat strooien noodzakelijk is?

  Op basis van gedetailleerde informatie van MeteoConsult bepaalt de gemeente of er gestrooid wordt. Zo is er voldoende zekerheid dat er tijdig gestrooid wordt, hoewel er altijd onvoorspelbare momenten kunnen voorkomen.

  Hoe gaat het strooien in zijn werk?

  Als is bepaald dat er gestrooid moet worden, wordt er opdracht gegeven aan de aannemers. De aannemers zorgen dat de 8 strooiroutes binnen voor afgesproken tijd, worden gestrooid.

  Samenwerking met buurgemeenten, Provincie Utrecht en Rijkswaterstaat

  Er zijn afspraken gemaakt met enkele buurgemeenten, Rijkswaterstaat en de Provincie Utrecht om de routes logisch in te kunnen delen. Gemeente Stichtse Vecht strooit bijvoorbeeld enkele weggedeelten voor de gemeente Weesp, terwijl de gemeente Weesp enkele weggedeelten voor gemeente Stichtse Vecht strooit. Dat geldt ook voor Rijkswaterstaat, Provincie Utrecht en andere aangrenzende gemeenten. Zo kunt u dus een strooiwagen van een buurgemeente tegenkomen binnen de gemeentegrenzen, maar ook andersom.

 • Extra 1