Afval, grofvuil

Afval, grofvuil

 • Samenvatting

  • wordt maximaal 6 keer per jaar gratis opgehaald
  • als u meer dan 6 keer per jaar grofvuil wilt laten ophalen, kost dit € 64,01 per keer
  • niet alles is grof huisvuil. Zie Voorwaarden

  Laten ophalen

  • grof huisvuil altijd vooraf aanmelden
  • u moet duidelijk aangeven wat u wilt laten ophalen
  • na aanmelding ontvangt u een e-mail met het ophaalmoment van het afvalverwerkingsbedrijf waar de gemeente mee samenwerkt
  • zet grof huisvuil op de dag dat het wordt opgehaald voor 7:00 uur aan de straat, op de plek die vermeld staat in de bevestigingse-mail of – brief

  Nu grof huisvuil laten ophalen

  Zelf wegbrengen

  • inwoners brengen afval naar een afvalscheidingsstation

  Nu grof huisvuil zelf wegbrengen

  Grofvuil niet opgehaald

  Uw afval wordt opgehaald als:

  • u het aangemeld heeft bij de gemeente
  • het grofvuil voor het huis staat, op de openbare weg op stoep
  • u het afval voor 7:30 uur (of in Loenen a/d Vecht voor 7:00 uur) buiten plaatst
  • het grofvuil niet meer dan 1 kubieke meter is
  • er geen glas, puin, aardewerk of chemisch afval bij lag

  Alleen als u aan de bovenstaande voorwaarden voldoet, wordt het grofvuil alsnog opgehaald.

  Nu melding doen grofvuil niet opgehaald

  Plastic afval niet opgehaald

  Heeft u plastic afval op de goede ophaaldag en goede plek gezet? 

  Nu melding doen plastic afval niet opgehaald

 • Gang van zaken

  Grof huisvuil is huishoudelijk afval dat te groot en te zwaar is om in een huisvuilzak of afvalcontainer aan te bieden. Denk bijvoorbeeld aan oude meubels of vloerbedekking. Grof huisvuil kunt u:

  • afgeven bij het afvalscheidingsstation (ook wel Milieustraat genoemd)
  • bij u thuis laten ophalen. Meld dit aan via bovenstaand formulier

  Grof huisvuil 6 x per jaar gratis laten ophalen

  Grof huisvuil kunt u 6 keer per jaar gratis laten ophalen. U maakt hiervoor een afspraak. Heeft u meer grof huisvuil en al gebruik gemaakt van 6 keer gratis ophalen, maak dan een afspraak om grof huisvuil tegen betaling te laten ophalen. De kosten voor het betaald ophalen zijn € 63,13 per keer. U ontvangt hiervoor een factuur.

  Aanmelden grof huisvuil

  U moet grof huisvuil altijd vooraf aanmelden. Dat kan via het formulier Grof huisvuilmelding of telefonisch via Contact & openingstijden. Er wordt een afspraak met u gemaakt over de ophaaldag. Uw grof huisvuil wordt binnen 10 dagen na het maken van de aanmelding bij u opgehaald.

  Let op: als u uw grof huisvuil aan de weg zet zonder dit te melden, riskeert u een boete. Het grof huisvuil wordt niet meegenomen als het niet van te voren is aangemeld.

  Waar en hoe laat zet u het grof huisvuil neer

  Grof huisvuil zet u op de afgesproken dag ’s ochtends voor 7:00 aan de straat. Plaats grof huisvuil op de stoep of op de parkeerplaats voor uw huis, zo dicht mogelijk bij de rijbaan zodat de vuilniswagen er goed bij kan (niet in tuin of oprit). Bij het inzamelen wordt vaak gebruik gemaakt van een auto met kraan. Zorg daarom voor 3 meter vrije ruimte om het afval heen en 10 meter vrije ruimte boven het afval. Dat betekent niet in de buurt van bomen, paaltjes, auto's, heggen en lantaarnpalen.

  Als zo’n plek voor uw huisperceel er niet is dan zijn er drie mogelijkheden:  

  • Bij laagbouw: op de plek in uw buurt waar u en uw buurtbewoners wekelijks de kliko’s voor gft, pmd en papier aanbieden. 
  • Bij hoogbouw met ingang aan de openbare weg: op het trottoir voor de hoogbouw/flat bij de openbare weg die de inzamelauto goed kan bereiken. 
  • Bij hoogbouw zonder ingang aan de openbare weg: op het trottoir of parkeerplaats bij de openbare weg die de inzamelauto goed kan bereiken. 

  Plaats geen grof huisvuil op of nabij de containerparkjes voor glas, PMD, textiel, papier of restafval. Deze plaatsen moeten schoon en bereikbaar blijven voor alle inwoners.

  Oud ijzer

  Oud ijzer dat u bij het grof huisvuil aanbiedt wordt door een aparte wagen opgehaald.

  Voorwaarden aanbieden oud ijzer

  Als u ijzer wilt aanbieden moet u dit aangeven op het aanmeldformulier. Geef hierbij ook aan om wat voor soort oud ijzer het gaat.

  Grof huisvuil: wat wel en niet aanbieden?

  Dit mag u wel als grof huisvuil aanbieden:

  • huishoudelijk afval dat te groot of te zwaar is voor de afvalcontainer of vuilniszak

  Dit mag u niet als grof huisvuil aanbieden:

  • aarde
  • asbest
  • autobanden
  • bielzen
  • bouwafval
  • chemisch afval
  • dakleer en platglas (ruiten en spiegels)
  • gipsplaten
  • golfplaten
  • huisvuil
  • puin
  • sanitair
  • steen
  • zand

  Sommige van deze afvalstoffen kunt u wel inleveren bij de afvalscheidingsstations. Bij afvalscheidingsstations onder het tabblad Voorwaarden kunt u lezen welke afvalstoffen er per aanbiedstation geaccepteerd worden.

  Afvalcontainer (kliko) kwijt, gestolen of vermist

  Zie Afvalcontainer kwijt, gestolen of vermist

 • Voorwaarden

  Voorwaarden voor het aanbieden van grof huisvuil:

  • u moet uw grof huisvuil altijd bij de gemeente aanmelden. Dat kan via het formulier Grof huisvuil 2014 of neem contact op met de gemeente via Contact & openingstijden.
  • grof huisvuil is maximaal 1,5 meter lang en maximaal 1m3 en 30 kilo per adres (met uitzondering van bankstellen, kasten enzovoort). Kasten moet zoveel mogelijk uit elkaar gehaald worden. Als u meer dan de toegestane maximale hoeveelheid aanbiedt, wordt niets meegenomen en riskeert u een boete
  • los afval, zoals hout en vloerdelen, vloerbedekking en kleinere stukken grof huisvuil moet u bundelen om zwerfvuil te voorkomen
  • zet het grof huisvuil op de plek waar u uw minicontainer aanbiedt of naast de ondergrondse afval container
  • grof huisvuil zet u ’s ochtends voor 7:00 uur aan de straat op de door de inzamelaar aan u doorgegeven dag

  Grof huisvuil: wat wel en niet aanbieden?

  Dit mag u wel als grof huisvuil aanbieden:

  • huishoudelijk afval dat te groot of te zwaar is voor de afvalcontainer of vuilniszak

  Dit mag u niet als grof huisvuil aanbieden

  • aarde
  • asbest
  • autobanden
  • bielzen
  • chemisch afval
  • dakleer en platglas (ruiten en spiegels)
  • europallets
  • gipsplaten
  • glas
  • golfplaten
  • puin
  • sanitair
  • steen
  • zand

  Sommige van deze afvalstoffen kunt u wel inleveren bij de afvalscheidingsstations. Bij afvalscheidingsstations onder het tabblad Voorwaarden leest u welke afvalstoffen er per aanbiedstation geaccepteerd worden.

 • Kosten

  Als u meer dan 6 keer per jaar grofvuil wilt laten ophalen, kost dit € 64,01 per keer.

 • Landelijke wetgeving

 • Lokale regelgeving

 • Extra 1