Subsidie voor innoverende agrariërs in Stichtse Vecht

Home > Inwoners > Nieuws > Subsidie voor innoverende agrariërs in Stichtse Vecht

Subsidie voor innoverende agrariërs in Stichtse Vecht

2 mei 2019 - Bent u agrariër in Stichtse Vecht en werkt u aan een leefbaar, kwalitatief en innovatief platteland? Dan kunt u een subsidieaanvraag indienen bij de provincie Utrecht! Vanaf 27 mei om 9.00 uur stelt de provincie 2,5 miljoen euro subsidie beschikbaar voor Utrechtse agrariërs die willen vernieuwen, verduurzamen en innoveren.

Er zijn 3 subsidies vanuit het Europese plattelandsontwikkelingsprogramma 'POP3': Kennisoverdracht, Samenwerking voor innovaties en Fysieke investeringen.   

Deadlines subsidieaanvragen

  • Kennisoverdracht: geopend van 27 mei tot 5 juli 
  • Samenwerking voor innovaties: geopend van 27 mei tot 26 juli 
  • Fysieke investeringen: geopend van 27 mei tot 26 augustus 

Alle deadlines zijn om 17:00 uur.

Subsidieregeling - Kennisoverdracht

Om de innovatie- en concurrentiekracht van de Utrechtse landbouw te versterken, is de provincie Utrecht op zoek naar agrariërs die nieuwe kennis en innovatieve maatregelen willen verspreiden. Het gaat om kennisoverdracht aan grote groepen landbouwondernemers via trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties. 

Gratis informatiebijeenkomst: dinsdag 7 mei (14.00 tot 17.00 uur). Adres: de Linielanding (Hajé Restaurant), Waterliniedok in Nieuwegein. Aanmelden voor de bijeenkomst

Subsidieregeling - Samenwerking voor innovaties

Heeft u een idee voor het ontwikkelen en beproeven van innovaties voor de landbouw en zoekt u hier partners bij, dan is de regeling Samenwerking bij innovaties interessant. Deze regeling is gericht op projectmatige samenwerkingsverbanden, die een beproefd en marktrijp prototype op kunnen leveren. 

Gratis informatiebijeenkomst: dinsdag 14 mei (20.00 tot 22.00 uur). Adres: Boerderij Fortzicht, Voordorpsedijk 35 in Groenekan. Aanmelden voor de bijeenkomst

Subsidieregeling - Fysieke investeringen

Wilt u investeren in onroerend goed, machines of installaties die bijdragen aan duurzame landbouw of die nodig zijn voor innovatieve productiemethoden? De provincie Utrecht stimuleert investeringen in systemen, installaties en machines die bij koplopers al in gebruik zijn, maar die nog onvoldoende door een grotere groep wordt toegepast.

Gratis informatiebijeenkomst: donderdag 16 mei (20.00 tot 22.00 uur). Adres: Boerderij de Boerinn, Mijzijde 7 in Kamerik. Aanmelden voor de bijeenkomst

Subsidieaanvraag indienen

RSS