Subsidie voor afkoppelen van regenwater/groene daken

Home > Inwoners > Nieuws > Subsidie voor afkoppelen van regenwater/groene daken

Subsidie voor afkoppelen van regenwater/groene daken

9 oktober 2019 - Vanaf 1 januari 2020 kan subsidie worden aangevraagd voor het afkoppelen van daken. Afkoppelen van daken betekent dat u door een maatregel aan uw regenwaterafvoer ervoor zorgt dat dit water niet meer via het vuilwaterriool wordt afgevoerd.

Wanneer het afkoppelen gebeurt door middel van de aanleg van een groen dak, is ook daarvoor vanaf 2020 subsidie beschikbaar. Daken die al afgekoppeld zijn komen niet in aanmerking voor subsidie.

Meer informatie over deze subsidieregeling volgt vanaf de 2e helft van november 2019.

RSS