Incident datalek e-mailadressen

Home > Inwoners > Nieuws > Incident datalek e-mailadressen

Incident datalek e-mailadressen

13 augustus 2019 - Op dinsdag 6 augustus 2019 verstuurde gemeente Stichtse Vecht een e-mail naar 175 inwoners. In die mail nodigden we hen uit voor een klanttevredenheidsonderzoek, naar aanleiding van hun afspraak bij de gemeente. Per ongeluk waren in deze mail de e-mailadressen van alle ontvangers zichtbaar. Er is geprobeerd de e-mail in te trekken. Dit leidde tot nog een
e-mailbericht, waarin alle e-mailadressen zichtbaar waren. We ondernemen actie om zulke vergissingen in de toekomst te voorkomen.

Aanpak van het incident

Het incident is gemeld bij en beoordeeld door onze Functionaris voor de Gegevensbescherming. Omdat de e-mailadressen van alle ontvangers zichtbaar waren, hebben wij het incident als datalek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook informeerden we de ontvangers van de e-mail over onze fout. We boden onze excuses aan en hebben verzocht om de e-mail blijvend te verwijderen.

Oorzaak en maatregelen

Door een menselijke fout is het datalek ontstaan. Om dit in de toekomst te voorkomen, geldt het 4-ogen-principe: er kijkt altijd één collega mee voordat er e-mails verzonden worden. Verder onderzoeken we in hoeverre het verstuurproces geautomatiseerd kan worden. 

Gemeente Stichtse Vecht zet in op een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Er worden zoveel mogelijk organisatorische en technische maatregelen genomen om de kans op een datalek te beperken. Medewerkers informeren we actief over de risico's. 

RSS