Gegevens huishoudelijke hulp inwoners onbedoeld openbaar

Home > Inwoners > Nieuws > Gegevens huishoudelijke hulp inwoners onbedoeld openbaar

Gegevens huishoudelijke hulp inwoners onbedoeld openbaar

Vrijdag 1 november 2019 - De gemeente vindt het belangrijk om zorgvuldig met data en informatie om te gaan en steeds meer datagestuurd te werken. Dat helpt de besluitvorming en onze dienstverlening richting inwoners. Privacy en AVG regelgeving worden bij het werken met data met grote zorgvuldigheid benaderd. Binnen een nieuw en onbekend gebied worden helaas ook fouten gemaakt. 

Gegevens openbaar

In 2017 ging er iets mis bij het afschermen van gegevens van inwoners met huishoudelijke hulp. Een medewerker van de gemeente heeft een set data op een online, specialistisch platform (Github) geplaatst, zonder deze op de juiste manier af te schermen. Dat zorgde ervoor dat gegevens van een groep inwoners tijdens een periode van 2 jaar openbaar zijn geweest. 

Betrokkenen op de hoogte

Omdat de gemeente niet kan uitsluiten dat dit geen risico voor deze inwoners heeft, worden betrokkenen –volgens de lijn van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)- geïnformeerd. Er zijn daarom brieven verstuurd aan de inwoners die het betreft. Ook is een aantal zorgaanbieders op de hoogte gesteld, voor als cliënten hen vragen willen stellen. De gemeente is bereikbaar voor vragen via telefoonnummer 14 0346 of via een e-mail naar info@stichtsevecht.nl.  

Het bestuur betreurt deze fout en heeft vertrouwen in de maatregelen die de organisatie neemt, om de kans op een soortgelijke fout te beperken. 

Maatregelen gemeente

Het lek is veroorzaakt door een menselijke fout. Om dit in de toekomst te voorkomen werken wij aan het verbeteren van de bewustwording binnen onze organisatie. Zo hebben we al ingezet op veiligere omgang met data, bijvoorbeeld door het versleutelen van bestanden. Vanuit het programma Datagestuurd Werken creëren we meerwaarde met het betrouwbaar gebruik van data. Ook wisselen we landelijk kennis uit in samenwerking met Data School Utrecht en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). 

RSS