Gebiedsvisie Atlantische Buurt

Home > Inwoners > Nieuws > Gebiedsvisie Atlantische Buurt

Gebiedsvisie Atlantische Buurt

7 november 2019 - Inwoners van deze buurt hebben vorig jaar bij de gemeenteraad een eerste opzet van een gebiedsvisie voor de ‘Atlantische buurt’ ingediend. Dit is de buurt tussen de Kennedylaan, Dr. Ariënslaan, Europalaan en Thorbeckelaan. De gebiedsvisie gaat over de toekomst van de buurt: hoe zorgen we er samen voor dat de bewoners daar er fijn kunnen wonen.

Deze inwoners willen aan de slag met klimaat, duurzaamheid, de bebouwing en de leefbaarheid in de buurt. De gemeenteraad vond dit een goed bewonersinitiatief en daarom gaat de gemeente de eerste opzet van deze gebiedsvisie samen met de bewoners en woningcorporatie Portaal verder uitwerken. Eind april 2020 moet de visie af zijn.

Over Morgen, een onafhankelijk ruimtelijk adviesbureau, begeleidt dit proces zodat de samenwerking tussen de betrokken partijen gelijkwaardig verloopt. Inwoners uit de wijk wordt gevraagd om mee te doen aan een online enquête. Heeft u een enquête ontvangen, maar vindt u het lastig om die thuis in te vullen? U kunt vanaf 7 november iedere donderdagmorgen terecht van 9:00 tot 12:00 uur in het gebouw van WereldKidz op de Troelstrastraat 58.

Ontwikkelingen Kuyperstraat

De gemeente en woningcorporatie Portaal werken ook aan het plan voor gestapelde sociale huurwoningen (appartementen) aan de Kuyperstraat. Dit plan krijgt een plek in de gebiedsvisie en daarom besteden we in de enquête ook aandacht aan deze ontwikkeling.

RSS