Archiefmateriaal gezocht

Home > Inwoners > Nieuws > Archiefmateriaal gezocht

Archiefmateriaal gezocht

4 april 2019 - Gemeente Stichtse Vecht doet mee met een landelijk initiatief van het Nationaal Archief om periodiek lokale hotspots aan te wijzen, waarvan we naast ons eigen gemeentearchief ook particulier archief over willen verzamelen. Om op die manier een volledig beeld te behouden van belangrijke gebeurtenissen in de gemeente. De hotspots van gemeente Stichtse Vecht uit 2017 en 2018 zijn vastgesteld.

Hotspots

Hotspots zijn gebeurtenissen die één of twee jaar geleden in onze gemeente hebben plaatsgevonden. De gebeurtenissen hebben maatschappelijke beroering veroorzaakt, zijn van bijzondere betekenis voor de inwoners en hebben veel media-aandacht gehad. De hotspots hebben geleid tot opvallende of intensieve interactie tussen overheid en burgers of tussen burgers onderling.

De lijst met hotspots is samengesteld met experts van de gemeente en andere organisaties zoals Stichting Vechtsnoer, een lokale journalist, het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen, de Ondernemersvereniging Stichtse Vecht, de Historische Verenigingen en een (ex-)raadslid, voorgedragen vanuit de griffie.

Hotspots 2017 en 2018

De volgende gebeurtenissen uit 2017 en 2018 zijn als hotspots aangewezen:

  • Ziekte en overlijden burgemeester Witteman (incl. actie Swim to Fight Cancer)
  • Eerste Kinderburgemeester 
  • Afwijzing 2e Vechtbrug in Breukelen
  • Brand “’t Heycop” in Breukelen
  • Integriteitskwesties bestuur van de gemeente
  • Kockengen Waterproof
  • Molen Buitenweg, hersteld na brand m.b.v. crowdfunding en geopend door prinses Beatrix

Deel uw materiaal

Vanuit cultuur-historisch perspectief is het van belang om de archieven over hotspots veilig te stellen en te bewaren. Daar kunt u mee helpen!

Heeft u foto’s, filmmateriaal of documenten over één of meerdere van de hotspots? En wilt u deze beschikbaar stellen als aanvulling op ons gemeentearchief? Dit kunt u digitaal insturen naar het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen via info@rhcvechtenvenen.nl.
Voor vragen kunt u bellen met telefoonnummer (0346) 25 94 25.

Bij de aanlevering van particulier archief, verklaart u afstand te doen van eventuele auteursrechten zodat de informatie beschikbaar gesteld kan worden voor publieke doelen. Zoals (historisch) onderzoek en erfgoedbeheer en digitale beschikbaarstelling voor het publiek. Het RHCVV zal bij de opname en beschikbaarstelling van het materiaal in haar (digitale) bewaarplaats altijd rekening houden met privacy- en archiefwetgeving. Van schenkingen wordt vanuit het RHCVV altijd een schenkingsovereenkomst opgesteld waarin deze wettelijke bepalingen uiteengezet worden. 

Met het oog op langdurige duurzame bewaring van het materiaal zijn er enkele richtlijnen met betrekking tot bestandsformaten. Deze zijn van belang voor aanlevering van archiefmateriaal aan het RHCVV:

  • Fysiek materiaal zoals papieren documenten en foto’s in originele vorm kunt u afgeven bij het RHCVV aan de Schepersweg 6e, 3621 JK in Breukelen.
  • Aanlevering digitale tekstdocumenten in PDF/A-formaat.
  • Aanlevering digitale foto's in Tiff of Jpeg, in de hoogst mogelijke (originele) resolutie.
RSS