Nieuws

Home > Inwoners > Nieuws

Nieuws

 • Inloopbijeenkomst mogelijke ontwikkeling tennislocatie LTV Breukelen

  20 september 2018 - Op maandag 8 oktober 2018 organiseert de gemeente van 19:30 tot 21:00 uur een inloopbijeenkomst om samen met omwonenden na te denken over eventuele woningbouw aan de Broekdijk-Oost.

 • Telefoonstoring 14 0346: bel ons via (0346) 25 40 00

  20 september 2018 - In verband met een storing zijn wij op dit moment nog steeds niet goed telefonisch te bereiken via ons 14 0346 nummer. Wij adviseren u te bellen naar (0346) 25 40 00, het oude telefoonnummer van de gemeente. Bellen naar dit nummer levert geen problemen op. De storing deed zich vorige week voor. Er wordt gewerkt aan een oplossing. Excuses voor het ongemak.

 • Nationale Sportweek in Stichtse Vecht geopend met de ‘boks-hand-schoen’

  20 september 2018 - Wethouder Veneklaas opende maandag de Sportweek in Stichtse Vecht bij het therapeutisch zwemmen.

 • Raadslid Hans van Maanen stapt uit PVV

  20 september 2018 - Het raadslid Hans van Maanen heeft een brief aan burgemeester Van Mastrigt van Stichtse Vecht gestuurd dat hij niet langer deel uitmaakt van de fractie van de PVV (Partij voor de Vrijheid). Hij heeft dat besluit genomen omdat de werkwijze binnen zijn partij voor hem en de PVV niet gebracht heeft wat ze er van hadden verwacht.

 • Help het landschap van Stichtse Vecht te laten bloeien

  20 september 2018 - De eigenheid van het landschap van Stichtse Vecht wordt grotendeels bepaald door de aanwezigheid van kleine landschapselementen: moerasbermen aan sloten, houtwallen, bloeiende slootkanten, knotwilgen of geriefhoutbosjes (hout voor eigen gebruik). Er is nu een proef met subsidie en advies om deze bijzondere landschapselementen aan te leggen of te herstellen.

 • Informatieve commissievergaderingen 25 september

  20 september 2018 - Op 25 september staan er twee informatieve commissievergaderingen gepland. In deze vergaderingen worden de commissieleden (raadsleden en hun partijen) bijgepraat en/of geraadpleegd. Vaak gaat het in deze vergaderingen om de grotere onderwerpen die zich in een vroeg stadium bevinden. Het doel is om de commissieleden vroegtijdig te betrekken bij plannen die in ‘de maak’ zijn of te informeren over de stand van zaken. Er is geen ruimte voor politieke discussie of het delen van standpunten.

 • Beladen erfgoed in Stichtse Vecht

  20 september 2018 - ‘Beladen erfgoed’ is het thema van de maand september in het Europees jaar van het Cultureel Erfgoed. Hoe zichtbaar is het beladen erfgoed in Stichtse Vecht? Ga op 30 september mee met de excursie die Juliette Jonker namens de gemeente organiseert.

 • Jongeren: organiseer een activiteit

  19 september 2018 - Gemeente Stichtse Vecht vindt het belangrijk dat jongeren zich kunnen vermaken en hun talenten kunnen ontwikkelen. Daarom ondersteunt de gemeente activiteiten en projecten dóór en vóór jongeren van 10 tot 23 jaar.

 • Safariweg weer open voor verkeer

  19 september 2018 - In de ochtend van woensdag 19 september is de opnieuw ingerichte Safariweg open gegaan voor het verkeer. In de zomer is er gewerkt aan een nieuwe inrichting van de weg om de nieuwe parkeergarage beter te ontsluiten. De nieuwe parkeergarage van het BISON Shopping Center wordt zaterdag 22 september feestelijk geopend.

 • Pont Nigtevecht uit de vaart

  19 september 2018 - De pont in Nigtevecht kampt met een technische storing. 

 • Feestelijke opening nieuwe parkeergarage Bisonspoor

  19 september - Op zaterdag 22 september gaat de nieuwe parkeergarage bij Bisonspoor open voor publiek. Dit is ruim een maand eerder dan de oorspronkelijke opleverdatum. De officiële opening wordt uitgevoerd door wethouder Linda van Dort van de Gemeente Stichtse Vecht, managing Director van Winter Trust, Claudio Riffeser en Tom Coronel als VIP gast. Van 10.30 tot 18.00 uur is een festival terrein ingericht op- en rond de parkeergarage met diverse gratis activiteiten.

 • SafariFestival en Skeelerronde van Maarssenbroek

  19 september 2018 - Op zondag 23 september is het SafariFestival in Maarssen. Op deze dag organiseren alle organisaties van de MFA Safari verschillende activiteiten. U kunt bijvoorbeeld meedoen met badminton, yoga en volleybal of gebruik maken van een stoelmassage. Als u zich inschrijft kunt u ook deelnemen aan de jaarlijkse Skeelerronde Maarssenbroek. 

 • Opening Henk van der Griftpark zaterdag 22 september

  19 september 2018 - Zaterdag is de opening van het Henk van der Griftpark in Breukelen Noord. Het park bestaat al, maar krijgt de naam van oud-Breukelaar en wereldkampioen schaatsen Henk van der Grift. Hij is bij de opening aanwezig en onthult een bord. ’s Middags zijn er allerlei sportieve activiteiten in het park.
   

 • Officiële start omgekeerd inzamelen Nigtevecht

  18 september 2018 - Maandag 17 september gaf wethouder Linda van Dort het officiële startsein voor het omgekeerd inzamelen in Nigtevecht. Daar zijn nu alle ondergrondse containers geplaatst.

 • Alleen talent telt! laat werkgevers de vele talenten van mensen met een beperking zien!

  17 september 2018 - Op dinsdag 27 november 2018 organiseren de WerkgeversServicepunten uit de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht het evenement Alleen talent telt! in het FC Utrecht Stadion Galgenwaard. Werkzoekenden en jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen 70 regionale werkgevers ontmoeten.

 • Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Boslaan 13 te Vreeland

  13 september 2018 - Het bestemmingsplan Boslaan 13 voorziet in de bouw van één nieuwe woning, de sloop van recreatieverblijven en de sloop van een aantal (voormalige) agrarische bijgebouwen aan de voorzijde van het perceel.

 • “We willen mensen met financiële problemen zo vroeg mogelijk helpen”

  13 september 2018 - Het college van B&W wil een bedrag van € 100.000 beschikbaar stellen zodat het project ‘Voorkomen & tijdig signaleren van financiële problemen’ ook in 2019 kan doorgaan. Het project is opgezet om inwoners met financiële problemen te vinden en zo vroeg mogelijk te helpen.

 • Plannen voor woningen Haarrijnweg in Maarssen

  13 september 2018 - Gemeente Stichtse Vecht vindt het belangrijk dat het perceel aan de Haarrijnweg 5 in Maarssenbroek ontwikkeld wordt. We zijn daarom met woningcorporatie Portaal in gesprek om te onderzoeken of de locatie van het voormalige Dierenhotel geschikt gemaakt kan worden voor het bouwen van sociale huurwoningen.

 • 18 september inspiratiesessie participatie overheid en samenleving

  12 september 2018 - Op dinsdag 18 september geeft Gerlinda Tijhuis-ten Brinke, adviseur participatie en Vers Bestuur, een inspiratiesessie over nieuwe vormen van participatie tussen overheid en samenleving. Inwoners, ondernemers en pers zijn uiteraard van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. De bijeenkomst is van 15:00 tot 16:00 uur in het restaurant van het gemeentekantoor aan de Endelhovenlaan 1 in Maarssen.

 • Probeer nieuwe sporten tijdens de Nationale Sportweek 2018

  12 september 2018 - De Nationale Sportweek is een initiatief van NOC*NSF met als doel om lekker sporten en bewegen te promoten. Daarom zetten duizenden clubs, bonden, gemeenten en andere organisaties van 15 tot en met 29 september hun deuren open.

 • Binnenring Bisonspoor afgesloten vanaf vrijdagavond 21 september

  12 september 2018 - De binnenring Bisonspoor wordt vanaf vrijdagavond 21 september 21:00 uur afgesloten voor verkeer vanaf de ingang bij het politiebureau tot aan de hoek ter hoogte van New York Pizza. Tot het einde van het jaar vinden hier werkzaamheden plaats.

 • Omgekeerd inzamelen officieel van start in Nigtevecht

  12 september 2018 - Nigtevecht is de eerste kern waar het omgekeerd inzamelen van start gaat. In juli zijn de ondergrondse containers voor restafval geplaatst. Op 17 september overhandigt wethouder Linda van Dort de eerste passen aan de inwoners van de Petersburg in Nigtevecht.

 • College op bezoek bij de Scheendijk Noord

  7 september 2018 - Het college van burgemeester en wethouders heeft een werkbezoek afgelegd aan de Scheendijk Noord. Hier wordt in het kader van het project ‘een duurzame ontwikkeling van de Scheendijk’ een toekomstvisie opgesteld in samenspraak met bewoners, recreanten, ondernemers en belangengroepen. Doel is het gebied een ruimtelijke en een economische kwaliteitsimpuls te geven.

 • Nieuws uit de gemeenteraad

  6 september 2018 - Het zomerreces is voorbij en de agenda van de raadsleden vult zich weer. Deze week kunnen zij deelnemen aan een summerschool en de eerste commissievergaderingen zijn ook gepland.

 • Wisseling containers Nigtevecht

  6 september 2018 - Woont u in Nigtevecht, zet dan uw grijze kliko in de week van 17 september aan de weg op de dag dat deze kliko’s worden geleegd. Ook al is uw kliko niet vol. Uw grijze restafvalcontainer wordt dan omgeruild voor een pmd-container.

 • Herinrichting Safariweg: laatste werkzaamheden

  6 september 2018 - Van maandag 17 september in de ochtend tot en met woensdag 19 september 07:00 uur vinden de laatste werkzaamheden plaats voor het opnieuw inrichten van de Safariweg. Op 19 september in de ochtend is de heringerichte Safariweg klaar en weer open voor het verkeer.

 • Open Monumentendag 8 en 9 september

  30 augustus 2018 - ‘In Europa’ is dit jaar het landelijke thema van de Open Monumentendag. In de gemeente Stichtse Vecht wordt dit thema toegespitst op de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Verschillende monumenten van de NHW zijn op 8 of 9 september te bezoeken.

 • Tweede ronde grasmaaien in september

  6 september 2018 - Vanaf 3 september worden de bermen in Stichtse Vecht voor de tweede keer gemaaid. Het maaien duurt de hele maand september. In de maand juni is het gras in de bermen voor de eerste keer van dit jaar gemaaid.

 • Vrijwilligersprijs Stichtse Vecht 2018: Nomineer nu!

  6 september 2018 - Vrijwilligerswerk is onmisbaar voor het sociale leven in de wijken en kernen van onze gemeente. Om dit werk te waarderen en vrijwilligers in het zonnetje te zetten, organiseert gemeente Stichtse Vecht samen met het Gilde Stichtse Vecht elk jaar de Vrijwilligersprijs.

 • Afsluitingen wegen en water tijdens Swim to Fight Cancer

  30 augustus 2018 - Tijdens het evenement Swim to Fight Cancer zijn op zondag 2 september van 10:00 - 16:30 uur gedeelten van de Vecht in Breukelen en straten daaromheen afgesloten.

 • Baggerwerkzaamheden Doornhoecklaan Maarssen

  30 augustus 2018 – Maandag 10 september start Waternet met het uitbaggeren van de sloten rondom de Doornhoecklaan. Dit duurt naar verwachting twee weken.

 • College van B&W stelt Collegewerkprogramma 2018 - 2022 vast

  30 augustus 2018 - Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag 28 augustus het Collegewerkprogramma 2018 - 2022 vastgesteld. Het Collegewerkprogramma is een uitwerking van het Coalitieakkoord ‘Samen werken aan duurzame oplossingen’, dat door vier partijen uit de raad is gesloten (VVD, Lokaal Liberaal, Groen Links en CDA). De komende jaren worden duurzame keuzes gemaakt die bijdragen aan een prettige woon- en leefomgeving waarin iedereen mee kan doen. En waarbij veiligheid voorop staat, binnen een financieel gezond kader.

 • Vanaf 3 september rioolreiniging in Stichtse Vecht

  30 augustus 2018 - Ieder jaar wordt een deel van het rioolstelsel in Stichtse Vecht gereinigd en geïnspecteerd. Zo krijgt de gemeente een goed beeld van de toestand waarin het stelsel verkeert en/of het nog goed werkt. Maandag 3 september start een nieuwe reinigingsronde.

 • Pontje in Nigtevecht weer in de vaart

  29 augustus 2018 - Zondag 26 augustus kon het pontje in Nigtevecht weer varen. De kabelbreuk die op 22 augustus ontstond, was toen hersteld.

 • Activiteiten gemeente in Week van de Alfabetisering

  29 augustus 2018 - De eerste week van september is de Week van de Alfabetisering. Tijdens deze week wordt landelijk aandacht gevraagd voor laaggeletterdheid in Nederland. Want je ziet ze niet, maar ze zijn er wel: 1 op de 9 volwassen Nederlanders die lezen en schrijven lastig vinden. Daarvan heeft 65 procent Nederlands als moedertaal.

 • Stichtse Vecht erkend als bijvriendelijke gemeente

  29 augustus 2018 - Sinds enkele jaren heeft gemeente Stichtse Vecht in het groenbeheer een aantal bijvriendelijke maatregelen genomen.

 • Vervangen asfalt rotonde Provincialeweg Kockengen

  29 augustus 2018 - In de avond en nacht van 30 op 31 augustus is de rotonde Provincialeweg (N401)/Ingenieur Enschedeweg (N212) bij Kockengen afgesloten vanwege wegwerkzaamheden. Het verkeer wordt met borden omgeleid.

 • Archeologisch onderzoek Zogweteringlaan afgerond

  28 augustus 2018 - Het archeologisch onderzoek door vrijwilligers op de locatie van de vorig jaar afgebrande boerderij aan de Zogweteringlaan in Maarssen is met succes en onder grote publieke belangstelling afgerond. Bij de opgraving is de opeenvolging van bouwfasen van de boerderij vast komen te staan. Een onverwachte en bijzondere vondst is gedaan in het vermoedelijke achterhuis of staldeel van de boerderij. Hier lag namelijk een bakstenen kelder die was opgevuld met afval.

 • Gemeente Stichtse Vecht vervolgt proef Brugstraat Breukelen

  27 augustus 2018 - Afgelopen vrijdag is gemeente Stichtse Vecht gestart met de tweede fase van de proef met het versmallen van de Brugstraat. Hierbij is de versmalling uitgevoerd met paaltjes aan weerszijden van de Vechtbrug. Gisteren bleek dat de paaltjes aan de zijde van het Zandpad zijn ontvreemd. Dinsdag 28 augustus worden deze teruggeplaatst, waarmee de proef vervolgd wordt.

 • Ontwerpbestemmingsplan P2 en P3 Bisonspoor ter inzage

  22 augustus 2018 - Op vrijdag 24 augustus ligt het ontwerpbestemmingsplan P2 en P3 Bisonspoor zes weken lang ter inzage. Van 24 augustus tot en met 4 oktober kunt u hierop een zienswijze indienen.

 • Foto uit archief gemeente wint voorverkiezing 'Stuk van het Jaar'

  22 augustus 2018 - De foto van een demonstratie in Nieuwersluis uit 1971, uit het archief van Stichtse Vecht, heeft de voorverkiezing gewonnen in de landelijke verkiezing van 'Stuk van het Jaar'. 45% van de kiezers stemde op deze foto. 

 • Tweede fase proef versmalling Brugstraat van start

  21 augustus 2018 - Eind juli is gemeente Stichtse Vecht een proef gestart met het versmallen van de Brugstraat in Breukelen. De proef heeft tot doel om zwaar (landbouw)verkeer uit het centrum te weren. In de eerste fase van de proef is de straat tijdelijk versmald met betonblokken. Deze worden op vrijdag 24 augustus a.s. weggehaald. Aan weerszijden van de Vechtbrug worden dan paaltjes geplaatst, voorzien van markering. Deze opstelling blijft tot begin oktober staan.
  Daarna vindt een evaluatie plaats, samen met bewoners en belanghebbenden.

 • Bewoners ’t Heycop weer naar huis

  17 augustus 2018 - De ruim 120 geëvacueerde bewoners van seniorencomplex ’t Heycop in Breukelen kunnen sinds vanmiddag weer terug naar huis. Daarmee komt een einde aan een periode van ruim twee weken dat zij elders werden ondergebracht, na de brand op maandagavond 30 juli.

 • Negatief zwemadvies De Strook opgeheven; voor Zwemlust geldt nog waarschuwing

  17 augustus 2018 - Het negatief zwemadvies bij strand 'De Strook' aan de Loosdrechtse Plassen is opgeheven. Daar gold sinds 13 augustus een negatief zwemadvies vanwege onvoldoende waterkwaliteit. Nu kan er dus weer gezwommen worden.

 • Resten gevonden bij opgraving historische boerderij Zogweteringlaan

  16 augustus 2018 - De archeologen die bezig zijn met opgravingen bij de historische boerderij aan Zogweteringlaan 4 in Maarssen-Dorp  hebben inderdaad resten van de oudste fase van de boerderij zelf gevonden. Het zijn resten van bakstenen en houten funderingen, tegelvloeren, ophogingslagen en veel vondsten.

 • Bewonder de buitenplaatsen in Stichtse Vecht

  8 augustus 2018 - 2018 is het Jaar van het Europees Erfgoed en de maand augustus staat in het teken van landgoederen en buitenplaatsen. Gemeente Stichtse Vecht heeft de meeste buitenplaatsen van Nederland; er valt dus veel te zien in onze gemeente. Enkele tips waar u deze maand heen kunt – of heen kunt laten gidsen.

 • Nieuwe berichten op speciale pagina ‘brand ’t Heycop’

  Er is een speciale nieuwspagina waar alle berichtgeving over de brand in appartementencomplex ’t Heycop staat. 

 • Zo vermindert u restafval

  1 augustus 2018 - De eerste ondergrondse containers voor restafval in Nigtevecht zijn geplaatst en worden gebruikt door inwoners. De grijze afvalbakken worden in september omgewisseld voor pmd-containers, die zijn bedoeld voor plastic verpakkingen, metalen en drankenkartons. De inwoners van Nigtevecht ontvangen hierover nog een brief.

 • Opvang na grote brand in appartementencomplex 't Heycop

  31 juli 2018 - De bewoners van woonzorgcentrum 't Heycop in Breukelen zijn maandagavond 30 juli 2018 opgeschrikt door een grote brand in het appartementencomplex. Elf bewoners zijn naar het ziekenhuis in Utrecht gebracht.

 • Sluiting horeca-etablissement Plein 41

  27 juli 2018 - Burgemeester Witteman heeft horecagelegenheid Plein 41 in Maarssen gesloten voor een periode van 12 maanden.

 • Tijdelijke verkeersmaatregelen De Strook minstens 2 weken verlengd

  26 juli 2018 - Rondom het recreatieterrein De Strook (Nieuweweg) in Maarssen blijven de tijdelijke verkeersmaatregelen nog minstens 2 weken van kracht. Gemeente Stichtse Vecht vraagt bezoekers van het recreatieterrein per fiets te komen. Per week wordt bekeken of de tijdelijke maatregelen worden voortgezet.

 • Voortgang toekomstvisie Scheendijk

  19 juli 2018 - Op donderdag 24 mei hebben ongeveer 150 bewoners, bezoekers en ondernemers met elkaar gesproken over de toekomst van de Scheendijk. Dit aan de hand van vijf thema’s: wonen, werken, recreëren, ondernemen en groen & water. De uitkomsten van deze bijeenkomst zijn vastgelegd in een beeldverslag. Hoe nu verder?

 • Stichtse Vecht bij beste 10 organisaties Overheidsawards

  12 juli 2018 - Stichtse Vecht is genomineerd bij de jaarlijkse Overheidsawards voor overheidsorganisatie van het jaar!

 • Bekendmakingen in uw mailbox

  20 december 2017 - Wilt u op de hoogte blijven van vergunningen of beleidsregels die voor u van belang zijn? Abonneer u dan op Berichten over uw buurt. U ontvangt dan een attendering in uw mailbox wanneer een bekendmaking is gepubliceerd die betrekking heeft op uw woonomgeving.

 • Sociale kaart – vind snel hulp in de buurt

  30 november 2017 - Heeft u hulp of ondersteuning nodig? Het liefst in uw eigen buurt? Dan is er de Sociale kaart. De Sociale kaart is een website met een database. Daarin vindt u praktische informatie en contactgegevens van lokale organisaties, inwonersgroepen, verenigingen en instellingen die u kunnen helpen.

 • We gaan afval omgekeerd inzamelen

  17 juli 2018 (update) - Elk huishouden heeft afval. Door het afval beter te scheiden kunnen veel grondstoffen opnieuw gebruikt worden. Zo hoeft er minder restafval verbrand te worden. Dat bespaart kosten, energie en er komen minder afvalstoffen in de lucht terecht. Om dit te kunnen doen, keren we de manier waarop we tot nu toe afval inzamelden om: het ‘Omgekeerd Inzamelen’. Alle afval dat gerecycled kan worden, wordt aan huis opgehaald. Het restafval brengt u zelf weg naar een afvalcontainer in de buurt. Om het u makkelijk te maken, wordt de restafvalcontainer vervangen door een afvalbak voor plastic, blik en drankkartons (PMD).

RSS