Nieuwkomers

Home > Inwoners > Nieuwkomers

Nieuwkomers

Gemeente Stichtse Vecht heeft de taak om elk jaar een aantal nieuwkomers een plek te geven om te wonen. Hoeveel dat er zijn, heeft te maken met het aantal vluchtelingen en inwoners in Nederland. Elk half jaar legt de Rijksoverheid een taakstelling op aan iedere gemeente, wat het aantal nieuwkomers dat we in onze gemeente moeten huisvesten voorschrijft. De provincie houdt toezicht op de taak van de gemeente. Met woningcorporaties hebben we afspraken gemaakt over de woonruimte.

Nieuwkomers en huisvesting

Vanwege de gemeentelijke taakstelling voor de huisvesting van nieuwkomers krijgen zij met voorrang een huurwoning. Hierover is afgesproken met de woningcorporaties dat zij een aantal woningen beschikbaar stellen voor deze doelgroep. Nieuwkomers kunnen zelf geen woning kiezen; dat doet de gemeente. Hierbij wordt er zo veel mogelijk op gelet dat de woningen verspreid door de gemeente staan. Nieuwkomers betalen zelf de huur van hun woning.

Begeleiding van nieuwkomers

Stichtse Vecht begeleidt nieuwkomers die in de gemeente wonen op verschillende manieren.

  • Maatschappelijke begeleiding: Bestaat uit praktische hulp, hulp bij start van het inburgeren en het stimuleren van participatie. Welzijn Stichtse Vecht verzorgt de begeleiding van gezinnen. Zie www.welzijnstichtsevecht.nl
  • Woonbegeleiding: Voor alleengaande nieuwkomers die wachten op gezinshereniging en die samen in 1 huis wonen. Het Leger des Heils verzorgt de woonbegeleiding in Stichtse Vecht.
  • Juridische hulp: Nieuwkomers krijgen voorlichting over de rechten en plichten rond inburgering, taalcoaching en hulp bij het aanvragen van toeslagen en gezinshereniging. Vluchtelingenwerk Midden Nederland biedt juridische hulp aan alle nieuwkomers in Stichtse Vecht.

Participatieverklaringstraject

De participatieverklaring is een verplicht onderdeel van de Wet inburgering. De gemeente moet dit aanbieden aan nieuwkomers. De gemeente werkt hiervoor samen met Stichting Welzijn Stichtse Vecht.