Hulp en zorg

Home > Inwoners > Hulp en zorg

Hulp en zorg

U kunt bij de gemeente terecht voor uw vragen rond jeugdhulp en Wmo. Voor kleine hulp- en zorgvragen (zoals boodschappenservice, hulp van een vrijwilliger) en adressen en telefoonnummers van organisaties, instellingen, artsen zie www.socialekaartnederland.nl.

Hulpmiddelen voor thuis

Vervoer

Voor vergoeding van vervoerskosten of een voorziening rond Vervoer

Gesprek met de gemeente

Over welke ondersteuning voor u of uw gezin nodig is. Gesprek met de gemeente.

Opvoeden en opgroeien

Voor direct hulp in uw gezin of dat van een ander. En voor vragen en zorgen over Opvoeden en opgroeien.

Psychische en lichamelijke gezondheid

Idee, privacy, klacht en bezwaar

Voor uw idee of klacht over ondersteuning van de gemeente. Of over het beschermen van uw persoonsgegevens. Idee, privacy, klacht en bezwaar.