Duurzaamheid

Home > Inwoners > Duurzaamheid

Duurzaamheid

Zuinig zijn op het milieu is belangrijk om ook in de toekomst prettig en veilig te kunnen leven.
Daarnaast moeten we maatregelen nemen tegen de gevolgen van klimaatverandering

Klimaatbestendig

Onze leefomgeving aanpassen aan een veranderend klimaat.