Brommers op de rijbaan

Home > Inwoners > Brommers op de rijbaan

Brommers op de rijbaan

Brommers met een geel kenteken horen op de rijbaan. Dit geldt op bijna alle wegen met een maximum snelheid van 50 km/uur. Dat is veiliger voor iedereen. Brommers riskeren op het fietspad een boete van € 95,-.

Moeten brommers overal op de rijbaan rijden?

In principe rijden brommers op de rijbaan op alle 50 kilometerwegen binnen de bebouwde kom van Stichtse Vecht. Alleen voor wegen met een rechtstreekse aansluiting op het hoofdwegennet (N230 en A2) geldt een uitzondering. Het gaat om:

 • Maarssenbroekse Slag
 • Amsterdamseslag en Sweserengseweg tussen de Binnenweg en de Sportparkweg en Sluyswijck in Maarssen(broek)
 • Amerlandseweg in Breukelen

Op wegen buiten de bebouwde kom waar 60 km/uur gereden mag worden en dit ook voldoende wordt afgedwongen door de inrichting van de weg, is de landelijke richtlijn ‘brommer op de rijbaan’ ook van toepassing.

Uitzonderingen

Op wegen met een directe aansluiting op de snelweg

Om te voorkomen dat brommers op de snelwegen terechtkomen. Op deze locaties wordt de bromfietser naar een fiets-/bromfietspad geleid in plaats van naar de rijbaan.

Als er geen alternatief is of teveel omrijden

Als brommers te ver moeten omrijden, mogen zij op verschillende plaatsen gebruik maken van doorsteekjes tussen wijken onderling. Waar dag mag zie hieronder:

Breukelen

 • Straatweg, fietspad ten noorden van Karel Doormanweg richting Nieuwersluis
 • Gijsbert van Nijenrodestraat, doorsteek bij Willibrordusschool
 • Engel de Ruijterstraat, doorsteek bij brug over de Kerkvaart
 • Straatweg, fietspad ten zuiden van Stinzenlaan richting Maarssen
 • Stationsweg (fietspad en onderdoorgang bij station Breukelen)
 • De Corridor (fietspad tussen Stationsweg en splitsing voorbij de Corridor nr. 2)

Kockengen

 • Dreef, vanaf aansluiting Roerdomp richting N401

Loenen aan de Vecht

 • Verbinding Bastertlaan - Keizer Ottolaan
 • Rijksstraatweg ten zuiden van Lutgerslaan bij aansluiting Randweg

Loenersloot

 • Tunneltje onder N201 (verbinding Rijksstraatweg - Binnenweg)

Maarssenbroek

 • Fietspad tussen Bloemstede en Maarssenbroeksedijk
 • Fietspad tussen Bloemstede en Boomstede
 • Verbindingspad Fazantenkamp - Reigerskamp
 • Verbindingspad Reigerskamp - Valkenkamp
 • Verbindingspad Spechtenkamp - Zebraspoor (noord)                             
 • Verbindingspad Zwanenkamp - Haarrijnweg
 • Verbindingspad Spechtenkamp - Zebraspoor (zuid)
 • Verbindingspad Zebraspoor - Kamelenspoor
 • Verbindingspad Kamelenspoor - Bisonspoor
 • Verbindingspad Pauwenkamp - Bisonspoor
 • Verbindingspad Duivenkamp - Bisonspoor

Maarssen-Dorp

 • Fietspad langs Zuilense Ring
 • Hondiusstraat, verbindingspad naar fietspad Zuilense Ring
 • Verbindingspad tussen Buitenweg en Oostwaard
 • Verbindingspad tussen Meijenlaan en van Lingelaan
 • Verbindingspad tussen Maarsseveensevaart en Marie Hofstedelaan

Nigtevecht

 • Nigtevechtsepad (verbinding Garstenstraat - Kanaaldijk Oost)

Oud-Zuilen/ Op Buuren

 • Daalseweg (vanaf perceel 27 tot aansluiting weg naar Op Buuren Buiten)
 • Zuilense Laantje
 • Fietspad langs Sweserengseweg ten noorden van Sportparkweg

Vreeland

 • Tunneltje onder N201 (verbinding Lindengracht - Boslaan)

Boete voor rijden met brommer op fietspad

Boete is € 95,- plus € 9,- administratiekosten. Alleen fietsers en snorfietsers mogen op een fietspad rijden.

Maximumsnelheid

Op 50 kilometerwegen mag een brommer op de rijbaan maximaal 45 km/uur. Binnen de bebouwde kom, waar u toch gebruik moet maken van een fiets-/bromfietspad mag u maximaal 30 km/uur rijden. Dat is ook het geval op 30 kilometerwegen en binnen 30 kilometerzones. Die snelheidsbeperking geldt voor iedereen. Buiten de bebouwde kom geldt op het fiets-/bromfietspad maximaal snelheid voor brommers van 40 km/uur.