Gemeente ontwikkelt cultureel toekomstperspectief

Home > Bestuur > Pers > Gemeente ontwikkelt cultureel toekomstperspectief

Gemeente ontwikkelt cultureel toekomstperspectief

28 maart 2017 - De gemeente Stichtse Vecht organiseert mede op initiatief van de stichting Vechtsnoer gesprekken  met inwoners, ondernemers, plannenmakers, cultuurminnaars en cultuurbeoefenaars om samen een ambitienota cultuur te ontwikkelen. Zo vindt er onder meer op 11 april een bijeenkomst plaats. Daarmee wordt in beeld gebracht wat de culturele kwaliteiten zijn in de gemeente, wat de belangrijkste ontwikkelingen zijn en hoe we cultuur – ook in relatie tot het sociale domein - in de toekomst optimaal kunnen inzetten voor inwoners en bezoekers.

Wethouder Cultuur Pieter de Groene: “De afgelopen jaren is het culturele veld sterk in beweging geweest door een andere kijk op cultuur, mede als gevolg van gemeentelijke besparingen. Dit heeft cultuur in Stichtse Vecht opnieuw vorm en inhoud gegeven. De bibliotheek en de muziekschool hebben zich bijvoorbeeld op een nieuwe manier georganiseerd en amateurkunstverenigingen zijn zelfstandiger geworden. Met de oprichting van het Cultuurfonds Stichtse Vecht heeft de gemeente haar subsidietaken uit handen gegeven, maar blijven we investeren in cultuur.” De gemeente heeft dus een andere rol gekregen, en heeft samen met de stichting Vechtsnoer het initiatief genomen voor een ambitienota cultuur, omdat cultuur van groot  belang is. Sociale, economische en culturele ontwikkeling versterken elkaar en verbeteren daarmee de kwaliteit van leven, wonen, werken en recreëren. “Om de kracht van onze rijke cultuur in de gemeente ook in de toekomst optimaal in te zetten, willen wij nu mét het veld naar voren kijken. Een belangrijke vraag is: wat is typerend voor Stichtse vecht? Hoe kunnen we elkaar blijven versterken en in welke rol?”

Inloopbijeenkomst

Op dinsdag 11 april vindt er van 19.00 uur (starten om 19.30 uur) tot 21.30 uur een bijeenkomst plaats voor iedereen die wil meepraten over de culturele identiteit van Stichtse vecht, nu en in de toekomst. U bent van harte uitgenodigd  in het ‘4 en 1’-gebouw aan de Schepersweg 6a in Breukelen. Daarnaast houdt de gemeente diverse gesprekken met als titel ‘een blik in de spiegel’. Hiervoor zijn verdeeld over de gemeente enkele culturele organisaties of vertegenwoordigers geselecteerd en benaderd. Ook vinden er gesprekken plaats met - door de gemeente uitgenodigde - ondernemers met als titel ‘Gezicht naar buiten’. Doel van deze gesprekken is te inventariseren wat het culturele profiel naar buiten toe is en hoe dat ten goede kan komen aan onze gemeente.

Kortom: Wat lever de ambitienota op?

  • Waar cultuur in Stichtse Vecht wel en niet over gaat;
  • Wat typerend is voor het culturele domein in Stichtse Vecht. Wat is het onderscheidend vermogen en de kracht van onze cultuur. Zowel in de zin van de kunsten, cultuurhistorie, landschap, monumenten als in bredere zin.
  • Wat zijn ontwikkelingen die van invloed zijn op het cultuurbeleid en wat is de relatie tussen het culturele- en het sociale domein
  • De thema’s, reële ambities, kansen worden benoemd.
  • De rollen worden geschetst van het culturele veld en die van de gemeente Stichtse Vecht 

Proces

Met de inbreng uit alle gesprekken wordt uiteindelijk de ambitienota opgesteld die in mei en juni 2017 wordt voorgelegd aan het college van B&W en de gemeenteraad. Deze nota biedt een wenkend perspectief met belangrijke aanbevelingen als opmaat voor een volgende collegeperiode.

RSS
uw mening telt