Pers

Home > Bestuur > Pers

Pers

Hier vindt u de meest recente persberichten. Voor persvragen neemt u contact op met de communicatieadviseurs van de gemeente door een e-mail te sturen naar persvragen@stichtsevecht.nl. Bellen kan via 14 0346.

 • Gemeente organiseert uitslagenavond in Breukelen

  22 februari 2018 - Op woensdag 21 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Ook is er die dag een raadgevend referendum over de vernieuwde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Na 21.00 uur als alle stembureaus sluiten, organiseert gemeente Stichtse Vecht een uitslagenavond in de aula van de Regionale Scholengemeenschap Broklede, Schepersweg 6a in Breukelen. Naast de kandidaten van de deelnemende politieke partijen zijn alle inwoners, media en andere belangstellenden van harte welkom om met elkaar de voorlopige uitslagen te volgen.

 • Gemeentelijke belastingaanslag 2018 eind februari in de bus

  22 februari 2018 - Belastingsamenwerking Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren (BSWW) verstuurt eind februari de gemeentelijke belastingaanslagen 2018. Er is de afgelopen tijd hard gewerkt aan de herwaardering van woningen en de onderliggende databestanden. De Waarderingskamer heeft groen licht gegeven voor de verzending.

 • Werkzaamheden Dorpsstraat Oud-Zuilen

  22 februari 2018 - Vanaf maandag 5 maart 2018 wordt het riool in de Dorpsstraat Oud-Zuilen vervangen. De dorpsstraat is gedurende 4 maanden afgesloten voor doorgaand verkeer.

 • Meer inwoners gebruiken onafhankelijke cliëntondersteuning

  22 februari 2018 - Onafhankelijke cliëntondersteuning is een succes. In 2017 maakten ruim 450 inwoners gebruik van onafhankelijke professionele ondersteuning bij het vinden van de juiste hulp. Dat is vier keer meer dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit de ‘Monitor sociaal domein’ over het tweede half jaar van 2017.

 • Inspiratiesessie 4 generaties op de werkvloer: datum is aangepast

  19 februari 2018 - LET OP: Wegens omstandigheden kan de sessie op 22 februari niet doorgaan. We ontmoeten u graag op maandag 12 maart van 15:00 tot 17:00 uur.

  Marieke Grondstra is generatiedeskundige en vertelt op 12 maart over de kenmerken van iedere werkzame generatie en de kansen en uitdagingen die dat met zich meebrengt. De sessie is open voor inwoners, ondernemers en raadsleden uit Stichtse Vecht. U bent van harte welkom op 12 maart van 15:00 tot 17:00 uur in het restaurant van het gemeentekantoor aan de Endelhovenlaan 1 in Maarssen.

 • P+R Breukelen vergroot en verbeterd

  14 februari 2018 - P+R Breukelen is vergroot en verbeterd. Reizigers kunnen nu op 704 parkeerplaatsen gratis parkeren. De uitbreiding van de P+R is het resultaat van plannen die Goedopweg met de gemeente Stichtse Vecht heeft gemaakt om de bereikbaarheid van de regio te vergroten en het verder reizen met het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken. Goedopweg en gemeente Stichtse Vecht bieden reizigers van 14 t/m 21 februari tussen 7.30 – 9.00 uur en 17.00 – 18.00 uur een gratis kopje koffie of thee aan van Ed Kroket.

 • Wijzigingen in portefeuilleverdeling college B&W

  13 februari 2018 - Het college van B&W heeft vandaag, dinsdag 13 februari, een besluit genomen over een tijdelijke waarneming van de portefeuille van de teruggetreden wethouder Pieter de Groene. De waarneming geldt tot het moment dat er na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart een nieuw college is gevormd.  

 • Compliment voor Steunpunt Mantelzorg

  12 februari 2018 - Vandaag werden vrijwilligers en beroepskrachten van het Steunpunt Mantelzorg in de bloemetjes gezet en ontvingen zij een kleine attentie. Dankzij hun geweldige inzet zijn er in 2017 wéér meer mantelzorgers bereikt en hebben deze het gemeentelijk mantelzorgcompliment ontvangen als blijk van waardering voor hun bijzondere inspanningen.

 • Wethouder Pieter de Groene van Stichtse Vecht heeft ontslag genomen

  9 februari 2018 - Wethouder Pieter de Groene van Stichtse Vecht heeft vandaag ontslag genomen als wethouder van Stichtse Vecht. Hij maakte dit bekend via een brief aan burgemeester Witteman. Aanleiding voor zijn ontslag is een onderzoek dat heeft plaatsgevonden naar een vermoeden van integriteitsschending.  De conclusie van het onderzoek luidt dat wethouder De Groene betrokken is geweest bij de tijdelijke huisvesting van kinderopvangorganisatie Kind & Co in het pand aan de Julianaweg 23 in Maarsen en dat daarmee de schijn van belangenverstrengeling is gewekt.

 • Inwoners kunnen kiezen uit 12 politieke partijen

  9 februari 2018 - Op woensdag 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen en een raadgevend referendum plaats. De politieke partijen die meedoen aan deze verkiezingen in Stichtse Vecht zijn bekend. Vanmiddag is het centraal stembureau bij elkaar gekomen in een openbare bijeenkomst om onder andere de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten vast te stellen. In totaal doen 12 politieke partijen in Stichtse Vecht mee aan de gemeenteraadsverkiezingen.

 • Feestelijke opening uitbreiding P+R Breukelen

  8 februari 2018 - Op woensdag 14 februari 2018 om 8.00 uur openen gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof (mobiliteit) en verkeerswethouder Pieter de Groene het uitgebreide P+R-parkeerterrein in Breukelen.

 • Bedrijveninvesteringszone Maarssen-Dorp kan van start

  7 februari 2018 - De Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Maarssen-Dorp gaat door. Woensdag 7 februari 2018 heeft notaris Gerrits te Breukelen de uitslag van de draagvlakmeting vastgesteld. De wettelijk vereiste 50% geldige stemformulieren is retour gezonden. Daarvan is 67,31 procent vóór invoering van de BIZ, wettelijk is tweederde vereist. De positieve uitslag betekent dat de BIZ met terugwerkende kracht per 1 januari 2018 van start is.

 • 12 politieke partijen willen meedoen aan gemeenteraadsverkiezingen in Stichtse Vecht

  6 februari 2018 - Op maandag 5 februari, de dag van de kandidaatstelling, hebben de politieke partijen die willen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart hun kandidatenlijsten ingeleverd. Vanmiddag om 16.00 uur is het centraal stembureau in een besloten zitting bij elkaar gekomen om de ingeleverde kandidatenlijsten te onderzoeken. In totaal hebben 12 politieke partijen met het inleveren van de kandidatenlijsten aangegeven mee te willen doen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Stichtse Vecht.

 • Stichtse Vecht sluit aan bij de Statiegeldalliantie

  5 februari 2018 - De gemeenteraad heeft op 31 januari 2018 besloten zich aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie. Dit betekent dat ook Stichtse Vecht zich uitspreekt vóór statiegeld op alle PET-flessen en blikjes en tégen zwerfafval. Wij steunen hiermee het initiatief waarin bedrijven, lokale overheden, milieuorganisaties en diverse maatschappelijke organisaties zwerfval een halt toe willen roepen.

 • Minder telefoon en meer gebruik van digitale dienstverlening

  2 februari 2018 - Inwoners van Stichtse Vecht kiezen steeds vaker voor digitaal contact met de gemeente.  Dat gebeurt vooral via de website, sociale media als Facebook, Twitter en WhatsApp en de e-mail. Ook is er een toename van het aantal producten en diensten dat online wordt aangevraagd. Uit doorlopende klanttevredenheidsonderzoeken blijkt dat er veel waardering is van de klant. De dienstverlening scoort in 2017 net als in het jaar daarvoor een 8,6.

 • BSWW gaat eind februari belastingaanslagen 2018 verzenden

  Logo Belastingen SWW2 februari 2018 - Donderdag 1 februari jl. heeft de Waarderingskamer aangegeven voldoende verbetering te zien in de uitvoering van de Wet WOZ door BSWW. Er is de afgelopen tijd hard gewerkt aan de herwaardering en de onderliggende databestanden. Het oordeel van de toezichthouder bevestigt dat de organisatie een kwaliteitsslag heeft gemaakt. Dit betekent dat de belastingaanslagen 2018 voor de gemeenten Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren eind februari 2018 kunnen worden verzonden.

 • Onderzoek naar kwaliteit Vechtbruggen in de gemeente

  2 februari 2018 - De renovatie van de Vechtbrug in Breukelen stond gepland voor 1e kwartaal 2018. Bij de voorbereidingen van de geplande renovatie bleek dat de brug in slechtere staat is dan voorzien. Daarom wordt nu onderzocht wat de beste optie is voor de brug: grondig renoveren of toch vervangen. Naar aanleiding hiervan heeft het college besloten om dit voor alle Vechtbruggen te onderzoeken. Het onderzoek moet leiden tot een meer jaren onderhouds- en vervangingsprogramma voor alle Vechtbruggen.

 • Herinrichting middenberm Burgemeester Waverijnweg

  1 februari 2018 - De middenberm van de Burgemeester Waverijnweg krijgt een opknapbeurt en krijgt een meer ecologische inrichting. Dat betekent: ruimte voor een variatie aan planten, vogels en kleine zoogdieren.

 • Aanleg gehandicaptenparkeerplaats gratis voor inwoners

  1 februari 2018 -  Een gehandicaptenparkeerplaats bij de inwoner voor de deur wordt kosteloos voor inwoners. Eerder betaalden inwoners die zo’n parkeerplaats nodig hebben € 500,- voor de aanleg. De regels voor de aanvraag van een gehandicaptenparkeerplaats veranderen niet. Dat besloot het college van B&W op 30 januari 2018.

 • Toeristische marketing Utrecht Region genomineerd voor Nationale Citymarketing Award

  1 februari 2018 - De ‘Regiomarketinstrategie internationaal toerisme’ van regio Utrecht is één van de 3 genomineerden voor de Nationale Citymarketing Award. Deze prijs wordt op 6 februari uitgereikt door Netwerk Citymarketing Nederland tijdens het jaarlijkse congres. De nominatie is een mooie erkenning van vakspecialisten voor het werk van de regiomarketeers. Dit project valt vooral op door de manier van samenwerking tussen de citymarketingorganisaties, VVV’s en gemeenten en provincie.

 • Stichtse Vecht gaat zwemmen tegen kanker

  30 januari 2018 - Met trots kondigen we aan dat de eerste editie van Swim to Fight Cancer - Stichtse Vecht in 2018 een feit is! Op zondag 2 september 2018 zal een swim plaatsvinden waarbij het prachtige Boom en Bosch in Breukelen start- en finishpunt van dit zwemevent vormt. De bedoeling is dat zoveel mogelijk inwoners en organisaties meedoen, waarbij zij zich laten sponsoren door familie, vrienden en bedrijven. Alle opbrengst komt ten goede aan kankerbestrijding.

 • Inzet op zelfstandig wonen met begeleiding voor kwetsbare inwoners

  29 januari 2018 - 16 Utrechtse gemeenteraden hebben de regionale koers voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen aangenomen. De bestuurders van deze 16 Utrechtse regiogemeenten (U16) en samenwerkingspartners ondertekenden de koers vrijdag 26 januari 2018. De ondertekenaars zetten in op ‘zelfstandig wonen met begeleiding’, thuis in de wijk, waardoor ook kwetsbare inwoners zoveel mogelijk deel blijven uitmaken van de samenleving.

 • Tariefsverlaging voor zaalsportverenigingen

  25 januari 2018 - Het college van B&W heeft de in de begroting 2018 en volgende jaren voor de binnensport beschikbaar gekomen extra 75.000 euro bestemd. Een deel van het geld wordt gebruikt om de tarieven met 5% te verlagen. De besteding van het geld is in nauw overleg met de Sportraad Stichtse Vecht tot stand gekomen.

 • College trekt besluitvorming Daalse Hoek in

  25 januari 2018 - In de raadscommissie Fysiek Domein van 16 januari 2018 is geconcludeerd dat het raadsvoorstel ontwikkeling Daalse Hoek niet besluitrijp is. In navolging hierop heeft het college afgelopen dinsdag besloten het collegevoorstel met daarin het raadsvoorstel terug te trekken.

 • Kinderburgemeester roept partijen op om aan belangen kinderen te denken

  25 januari 2018 - Mijke Moons, kinderburgemeester in Stichtse Vecht, heeft de politieke partijen in aanloop naar de verkiezingen een brief gestuurd waarin zij de partijen oproept rekening te houden met kinderen.

 • College kent aanvragen leefbaarheidsbudgetten 2018 toe

  25 januari 2018 - Bewonersgroepen en individuele bewoners wordt jaarlijks de gelegenheid geboden om sociale en fysieke leefbaarheidsinitiatieven in te dienen. Voor 2018 is een budget beschikbaar van € 160.000, het centraal leefbaarheidsbudget. Hiervan is 2/3 bestemd voor fysieke initiatieven (€ 110.000) en 1/3 voor sociale initiatieven (€ 50.000). Het college van B&W heeft alle fysieke initiatieven beoordeeld en voor een bedrag van € 101.209 gehonoreerd. Daarnaast zijn er ook sociale initiatieven gehonoreerd voor een bedrag van € 8.600.

 • 30 dagen geen alcohol: gaat u de uitdaging aan?

  25 januari 2018 - Wethouder Jacqueline Koops (Volksgezondheid) en burgemeester Marc Witteman doen mee aan de landelijke actie IkPas. Zij zetten gedurende 30 dagen hun alcoholgebruik op pauze. Zij dagen ouders, opvoeders en sporters uit om ook van 1 tot en met 30 maart geen alcohol te drinken.

 • Bestuur BSWW: Verken het beëindigen van de belastingsamenwerking

  logo Belastingen SWW23 januari 2018 - Het bestuur van de Belastingsamenwerking Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren (BSWW) adviseert de drie gemeenten om het beëindigen van de belastingsamenwerking te verkennen. In plaats van tijd en energie te steken in de verdere opbouw en versterking van de organisatie, moet BSWW zich concentreren op het op orde brengen van de data.

 • Sport, groen en wonen in Zuilense Vecht

  19 januari 2018 - Het gebied Zuilense Vecht op de grens van Utrecht en Maarssen krijgt naast sportvoorzieningen meer openbaar groen en zo’n 300 woningen. De colleges van de gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht hebben de gebiedsvisie hiervoor naar hun gemeenteraad gestuurd. De visie is tot stand gekomen in samenwerking met onder meer bewoners, sportverenigingen en bedrijven. Na vaststelling door de gemeenteraad, worden de plannen verder uitgewerkt. Ook hierin wordt samengewerkt met belanghebbenden en is inspraak mogelijk.

 • Stichtse Vecht wint FUTURproof award

  19 januari 2018 - Gemeente Stichtse Vecht heeft gisteravond een bijzondere prijs gewonnen: de FUTURproof award 2018! Doel van de prijs is om erkenning te geven aan de inzet van de winnende organisatie en tegelijkertijd een positief voorbeeld te geven van een goed verjongingsbeleid om andere organisaties te inspireren.

 • Alle kernen een papiercontainer

  18 januari 2018 - Zaterdag 20 januari is wethouder Linda van Dort aanwezig bij de eerste papierinzameling dit jaar in Kockengen. Een bijzonder moment omdat dit de laatste kern is waar de papierinzameling met kliko’s uitgerold is. Vanaf heden halen vrijwilligers van de voetbalvereniging Kockengen en de Hervormde Kerkgemeente Kockengen het papier huis aan huis op. Tot op heden gebeurt de inzameling in Kockengen door middel van zeecontainers aan de Sportparkweg.

 • Kinderburgemeester in gesprek met wethouders

  18 januari 2018 - Mijke Moons, Kinderburgemeester van Stichtse Vecht, is met wethouder Van Vossen (sport en spelen) en wethouder Koops (volksgezondheid) in gesprek gegaan over haar plannen. Tijdens deze gesprekken hebben de wethouders en Kinderburgemeester veel ideeën uitgewisseld.

 • Stichtse Vecht wil graag voor iedere peuter een goede start

  9 november 2017 - Gemeente Stichtse Vecht gaat een voorlichtingscampagne voeren met als doel ouders te stimuleren hun peuters naar een voorschoolse voorziening te brengen (kinderopvang of peutergroep). Goede kinderopvang geeft kinderen een goede start in de maatschappij. Het Rijk stelt ook extra geld hiervoor beschikbaar.

 • Burgemeester sluit horecapand in Maarssen-Dorp

  19 oktober 2017 - Burgemeester Witteman van Stichtse Vecht heeft besloten café De Makerij in Maarssen-Dorp per vrijdag 20 oktober te sluiten, voor in ieder geval een periode van vier weken, dus tot en met 17 november 2017. Aanleiding voor dit besluit is een vechtpartij van ongeveer 30 personen in de nacht van zaterdag 14 oktober op zondag 15 oktober ter hoogte van café De Makerij. Bij deze vechtpartij zijn twee personen, een vader en dochter, ernstig gewond geraakt. De politie heeft alle zeilen moeten bijzetten om beide slachtoffers te beschermen.  Zij zijn door de ambulance afgevoerd naar het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

 • 4.000 ondernemers gevraagd naar tevredenheid over gemeente

  5 september 2017 - Deze week ontvangen 4.000 ondernemers de tweejaarlijkse ondernemerspeiling in de bus.  Hierin wordt de tevredenheid van ondernemers over het functioneren van de gemeente gepeild. Volgende week organiseert de gemeente een roadshow langs ondernemers op bedrijventerreinen en in winkelgebieden, van maandag 11 tot en met vrijdag 15 september 2017. Tijdens deze actieweek gaan medewerkers van de gemeente langs de deuren om bij ondernemers aandacht te vragen voor het invullen van de tweejaarlijkse ondernemerspeiling.

 • Stichtse Vecht wordt Koploper Cliëntondersteuning

  12 juli 2017 - Stichtse Vecht wordt één van Koplopers van het VNG-project Koplopers Cliëntondersteuning. Wethouder Wmo Jacqueline Koops: “Dat is goed nieuws. Want dat betekent dat we een flinke impuls kunnen geven aan de verdere ontwikkeling van de zo belangrijke onafhankelijke cliëntondersteuning. Voor mensen die hulp nodig hebben en soms niet meer weten waar ze moeten beginnen, of hoe ze verder moeten, kan een onafhankelijke ondersteuner écht het verschil maken.”

 • Gemeente lanceert Sportpunt voor inwoners en sportaanbieders

  22 juni 2017 - Eén centrale plek waar inwoners, sportaanbieders en andere organisaties terecht kunnen met alle vragen over sport en bewegen in de gemeente. Dat wordt het Sportpunt Stichtse Vecht dat op 9 september 2017 wordt gelanceerd tijdens de opening van Nationale Sportweek. Dit heeft het college van B&W deze week besloten. Vanaf dat moment is de nieuwe website online en zijn de medewerkers van het Sportpunt aanwezig in ’t Kikkerfort in Breukelen, waar zij klaar staan voor inwoners, sportaanbieders en andere organisaties.

 • Stichtse Vecht ontvangt 600 jonge ambtenaren op evenement in 2018

  30 maart 2017 - Op de Jonge Ambtenarendag in Breda is vandaag bekend gemaakt dat Stichtse Vecht de winnaar is van de race om het gastheerschap van de Jonge Ambtenarendag in 2018. De winst is een bijzondere prestatie. Eerdere edities vonden onder andere plaats in steden als Schiedam, Almere, Den Haag, Arnhem, Utrecht, Eindhoven, Amsterdam en Rotterdam. Voor de organisatie van dit evenement is de gemeente een bijzonder partnership met Businesss Universiteit Nyenrode aangegaan, zij stellen hun locatie voor deze dag beschikbaar.

 • De Ronde Venen en Stichtse Vecht verliezen zaak snelheidsverhoging A2

  8 maart 2017 - De Raad van State deed vandaag uitspraak in het hoger beroep van de gemeenten Stichtse Vecht en De Ronde Venen en een Maarssenbroekse wijkcommissie tegen de snelheidsverhoging van 100 naar 130 km per uur op de A2 tussen Maarssen en Holendrecht in de avond en nacht. Nadat zij het op essentiële punten niet eens waren met het eerdere vonnis van de rechter, is de zaak voorgelegd aan een hogere rechter. Deze rechter heeft het hoger beroep van de gemeenten ongegrond verklaard.

RSS