Pers

Home > Bestuur > Pers

Pers

Hier vindt u de meest recente persberichten. Voor persvragen neemt u contact op met de communicatieadviseurs van de gemeente door een e-mail te sturen naar persvragen@stichtsevecht.nl. Bellen kan via 14 0346.

 • Gemeente verwerft erkenning mantelzorgvriendelijke organisatie

  22 juni 2018 - Donderdag 21 juni kreeg de gemeentelijke organisatie de Erkenning 'Wij werken mantelzorgvriendelijk' uitgereikt door de Stichting Werk & Mantelzorg. Tijdens een feestelijke bijeenkomst kregen gemeentesecretaris Annette van Hussel en wethouder Hetty Veneklaas het bijbehorende gevelbord overhandigd door Lenette van Tienhoven van Werk & Mantelzorg.

 • Ontwerpbestemmingsplan voor woontorens Bisonspoor ligt ter inzage vanaf 24 augustus 2018

  21 juni 2018 - Het college van Burgemeester en wethouders heeft in gezamenlijkheid met Winter Trust besloten om het ontwerpbestemmingsplan voor de woontorens vanaf vrijdag 24 augustus 2018 ter inzage te leggen in plaats van eind juni. Er wordt hiermee gehoor gegeven aan de wens van de raadsleden die naar voren kwam tijdens de informatiebijeenkomst van 18 juni 2018. Daar werden ze geïnformeerd over de procedure rondom de plannen en ontwikkeling van Bisonspoor 2020.

 • Britt Klomp nieuwe kinderburgemeester van Stichtse Vecht

  21 juni 2018 - Britt Klomp uit Maarssen is gekozen als opvolgster van Mijke Moons als kinderburgemeester van Stichtse Vecht. Het 11-jarige meisje kreeg 40,8 procent van de stemmen. In totaal zijn gisteren bij de online verkiezingen 2.341 geldige stemmen uitgebracht. Dominique Leushuis behaalde 34,1 procent van de stemmen en Robine de Jager kreeg 25,1 procent van de stemmen.

 • Social media: privacy, feiten en fictie

  19 juni 2018 - Op woensdag 27 juni van 15.00 tot 16.30 is er in het gemeentehuis (Endelhovenlaan 1, Maarssen) een inspiratiesessie over social media.

 • Renovatie brugdek/sluis Oostkanaaldijk Maarssen

  14 juni 2018 - Na de asfalteringswerkzaamheden op de Oostkanaaldijk in Maarssen is geconstateerd dat de brug van Ballast Nedam niet veilig meer was voor gemotoriseerd verkeer. Op 1 september a.s. start de renovatie van de sluisdeur en het brugdek daar bovenop. Tot die tijd blijft de brug afgesloten voor auto’s.

 • Gemeente in gesprek over Willem van Hoornhof

  14 juni 2018 - Wethouder Sociaal Hetty Veneklaas gaat namens het College van B&W in gesprek met Welzijn Stichtse Vecht (huurder) en Portaal (verhuurder) over de toekomst van de ontmoetingsruimte in de Willem van Hoornhof in Maarssenbroek.

 • Start wegwerkzaamheden Safariweg bij parkeergarage Bisonspoor

  14 juni 2018 - Het werk aan de nieuwe parkeergarage P1 van BISON shopping center is in volle gang. De lijnen van het nieuwe gebouw naast de Safariweg zijn goed te zien. Vanaf maandag 25 juni 2018 starten de wegwerkzaamheden om het stuk van de Safariweg naast de parkeergarage opnieuw in te richten. Eind september 2018 is het werk klaar.

 • College B&W Stichtse Vecht bezocht de pachtboerderij op landgoed Gunterstein

  14 juni 2018 - In het kader van de reeks werkbezoeken van het nieuwe college, hebben burgemeester en wethouders woensdag 13 juni een bezoek gebracht aan de pachtboerderij van Max van Tilburg en Nicole Schellekens op het landgoed van Gunterstein.

 • Midzomerbijeenkomst 2018

  7 juni 2018 - Na het succes van voorgaande jaren organiseert gemeente Stichtse Vecht op donderdag 12 juli 2018 voor de derde maal de Midzomerbijeenkomst. Het gemeentebestuur wil die dag graag op informele wijze samen met inwoners, ondernemers, vertegenwoordigers van (maatschappelijke) instellingen en leden van de in maart gekozen gemeenteraad het bestuurlijke seizoen afsluiten en het zomerreces inluiden. Iedereen is die dag tussen 17:30 en 20:00 uur van harte welkom in Park Goudestein, Diependaalsedijk 19 in Maarssen.

 • College B&W Stichtse Vecht bezocht Doornburgh

  7 juni 2018 - Afgelopen woensdag heeft het college Doornburgh bezocht. Tot aan het zomerreces, begin juli, brengt het voltallige college van B&W wekelijks op de woensdagochtend werkbezoeken in Stichtse Vecht. Deze werkbezoeken maken deel uit van het inwerkprogramma dat het onlangs aangetreden nieuwe college volgt. De Meyer Bergman Erfgoed Groep, eigenaar van Doornburgh, heeft tijdens dit bezoek haar plannen en ambities voor de ontwikkeling gepresenteerd.

 • Drie genomineerden voor functie kinderburgemeester

  6 juni 2018 - Een jury heeft vanmiddag drie kandidaten genomineerd voor de functie van kinderburgemeester van Stichtse Vecht 2018 - 2019. Robine de Jager, Britt Klomp en Dominique Leushuis mogen de komende weken campagne voeren om de opvolger te worden van Mijke Moons, de huidige kinderburgemeester. Hetty Veneklaas wethouder jeugdbeleid en jongerenwerk en voorzitter van de jury maakte de namen van de genomineerden bekend.

 • College B&W Stichtse Vecht brengt werkbezoeken

  1 juni 2018 - Tot aan het zomerreces, begin juli, brengt het voltallige college van B&W wekelijks op de woensdagochtend werkbezoeken in Stichtse Vecht. Deze werkbezoeken maken deel uit van het inwerkprogramma dat het onlangs aangetreden nieuwe college volgt. Afgelopen woensdag vond het eerste bezoek plaats. Burgemeester en wethouders brachten een bezoek aan het waterbouwkundig aannemingsbedrijf Cor Nab en het farmaceutisch bedrijf Kernfarm, beide in Breukelen.

 • Transformatie kantoren “Corner Plaza” naar 294 woningen

  28 mei 2018 - Maandag 28 mei 2018 zijn de handtekeningen gezet onder de overeenkomst die de gemeente Stichtse Vecht sluit met de Bouwhuis Groep om de transformatie van de drie kantoortorens “Corner Plaza” naar 294 woningen mogelijk te maken.

 • Tijdelijke verkeersmaatregelen De Strook weer van kracht

  24 mei 2018 - Vanaf zaterdag 26 mei 11:00 uur tot en met zondagavond 27 mei zijn tijdelijke verkeersmaatregelen van kracht rondom het recreatieterrein De Strook (Nieuweweg) in Maarssen. Gemeente Stichtse Vecht vraagt bezoekers van De Strook per fiets te komen.

 • Nieuwe organisatie voor sociale werkvoorziening

  9 mei 2018 - Het college van B en W heeft dinsdag 8 mei jl. het inrichtingsplan voor de sociale werkvoorziening vastgesteld. In het inrichtingsplan is beschreven hoe gemeente Stichtse Vecht de ondersteuning van mensen met een arbeidsbeperking, die vallen onder de Wet sociale werkvoorziening (Wsw), vanaf 1 januari 2019 gaat organiseren. De gemeenteraad wordt begin juli gevraagd met het inrichtingsplan in te stemmen.

 • Eikenprocessierups doet weer zijn intrede

  4 mei 2018 - De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder. Het is een behaarde rups die in de zomermaanden in bijna heel Nederland op eikenbomen voorkomt. De rupsen gaan in groepen (in processie) op zoek naar voedsel. De bladeren van de eik zijn favoriet. Echter, de microscopisch kleine haartjes van deze rups kunnen veel klachten zoals jeuk en huiduitslag veroorzaken. De gemeente werkt aan maatregelen. Wat kunt u zelf doen?

 • Uitwerking Coalitieakkoord tot collegeprogramma - Definitieve portefeuilleverdeling college B&W

  28 april 2018 - Het college van B&W van Stichtse Vecht is, direct na de benoeming van de wethouders afgelopen donderdagavond, voortvarend aan de slag gegaan.

 • Sonja van Geerenstein en oud-collega Rens Elbertsen over hun droombaan bij de KNVB

  Nieuwe datum 'Werken vanuit passie'

  19 april 2018 - Sonja van Geerenstein en oud-collega Rens Elbertsen van de KNVB zijn te gast voor de volgende inspiratiesessie op maandag 18 juni van 15.00 tot 16.30 uur. Deze inspiratiesessie was eerder gepland op 23 april, maar kan niet doorgaan. Met een heel goede reden: de vrouwen onder 19 hebben zich gekwalificeerd voor het EK. Rens Elbertsen moet op 23 april aanwezig zijn bij de loting van de UEFA.  Inwoners uit en ondernemers in Stichtse Vecht zijn van harte welkom om bij de inspiratiesessie aanwezig te zijn. De gemeente laat zich inspireren door Sonja en Rens, omdat zij werken vanuit hun passie en zo hun droombaan gevonden hebben. De inspiratiesessie vindt plaats in het bedrijfsrestaurant van het gemeentelkantoor aan de Endelhovenlaan 1 in Maarssen. 

 • Ontwikkeling Straatweg 66 in Breukelen

  12 april 2018 - Het college van B&W heeft op 10 april 2018 besloten het ontwerpbestemmingsplan voor het terrein waar voorheen de Milieudienst aan de Straatweg 66 in Breukelen was gevestigd, ter inzage te leggen. De ontwikkelaar gaat het perceel ontwikkelen van een kantoorfunctie naar een woongebied. Het bestaande kantoorgebouw zal worden gesloopt en de woningen zullen aansluiten bij de aard en schaal van de historische buitenplaats Vreedenoord en het Vechtse karakter van de omgeving.

 • Werkzaamheden Dorpsstraat Oud-Zuilen

  22 februari 2018 - Vanaf maandag 5 maart 2018 wordt het riool in de Dorpsstraat Oud-Zuilen vervangen. De dorpsstraat is gedurende 4 maanden afgesloten voor doorgaand verkeer.

 • Stichtse Vecht wil graag voor iedere peuter een goede start

  9 november 2017 - Gemeente Stichtse Vecht gaat een voorlichtingscampagne voeren met als doel ouders te stimuleren hun peuters naar een voorschoolse voorziening te brengen (kinderopvang of peutergroep). Goede kinderopvang geeft kinderen een goede start in de maatschappij. Het Rijk stelt ook extra geld hiervoor beschikbaar.

 • Burgemeester sluit horecapand in Maarssen-Dorp

  19 oktober 2017 - Burgemeester Witteman van Stichtse Vecht heeft besloten café De Makerij in Maarssen-Dorp per vrijdag 20 oktober te sluiten, voor in ieder geval een periode van vier weken, dus tot en met 17 november 2017. Aanleiding voor dit besluit is een vechtpartij van ongeveer 30 personen in de nacht van zaterdag 14 oktober op zondag 15 oktober ter hoogte van café De Makerij. Bij deze vechtpartij zijn twee personen, een vader en dochter, ernstig gewond geraakt. De politie heeft alle zeilen moeten bijzetten om beide slachtoffers te beschermen.  Zij zijn door de ambulance afgevoerd naar het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

 • 4.000 ondernemers gevraagd naar tevredenheid over gemeente

  5 september 2017 - Deze week ontvangen 4.000 ondernemers de tweejaarlijkse ondernemerspeiling in de bus.  Hierin wordt de tevredenheid van ondernemers over het functioneren van de gemeente gepeild. Volgende week organiseert de gemeente een roadshow langs ondernemers op bedrijventerreinen en in winkelgebieden, van maandag 11 tot en met vrijdag 15 september 2017. Tijdens deze actieweek gaan medewerkers van de gemeente langs de deuren om bij ondernemers aandacht te vragen voor het invullen van de tweejaarlijkse ondernemerspeiling.

 • Stichtse Vecht wordt Koploper Cliëntondersteuning

  12 juli 2017 - Stichtse Vecht wordt één van Koplopers van het VNG-project Koplopers Cliëntondersteuning. Wethouder Wmo Jacqueline Koops: “Dat is goed nieuws. Want dat betekent dat we een flinke impuls kunnen geven aan de verdere ontwikkeling van de zo belangrijke onafhankelijke cliëntondersteuning. Voor mensen die hulp nodig hebben en soms niet meer weten waar ze moeten beginnen, of hoe ze verder moeten, kan een onafhankelijke ondersteuner écht het verschil maken.”

 • Gemeente lanceert Sportpunt voor inwoners en sportaanbieders

  22 juni 2017 - Eén centrale plek waar inwoners, sportaanbieders en andere organisaties terecht kunnen met alle vragen over sport en bewegen in de gemeente. Dat wordt het Sportpunt Stichtse Vecht dat op 9 september 2017 wordt gelanceerd tijdens de opening van Nationale Sportweek. Dit heeft het college van B&W deze week besloten. Vanaf dat moment is de nieuwe website online en zijn de medewerkers van het Sportpunt aanwezig in ’t Kikkerfort in Breukelen, waar zij klaar staan voor inwoners, sportaanbieders en andere organisaties.

 • Stichtse Vecht ontvangt 600 jonge ambtenaren op evenement in 2018

  30 maart 2017 - Op de Jonge Ambtenarendag in Breda is vandaag bekend gemaakt dat Stichtse Vecht de winnaar is van de race om het gastheerschap van de Jonge Ambtenarendag in 2018. De winst is een bijzondere prestatie. Eerdere edities vonden onder andere plaats in steden als Schiedam, Almere, Den Haag, Arnhem, Utrecht, Eindhoven, Amsterdam en Rotterdam. Voor de organisatie van dit evenement is de gemeente een bijzonder partnership met Businesss Universiteit Nyenrode aangegaan, zij stellen hun locatie voor deze dag beschikbaar.

 • De Ronde Venen en Stichtse Vecht verliezen zaak snelheidsverhoging A2

  8 maart 2017 - De Raad van State deed vandaag uitspraak in het hoger beroep van de gemeenten Stichtse Vecht en De Ronde Venen en een Maarssenbroekse wijkcommissie tegen de snelheidsverhoging van 100 naar 130 km per uur op de A2 tussen Maarssen en Holendrecht in de avond en nacht. Nadat zij het op essentiële punten niet eens waren met het eerdere vonnis van de rechter, is de zaak voorgelegd aan een hogere rechter. Deze rechter heeft het hoger beroep van de gemeenten ongegrond verklaard.

RSS