Nevenfuncties collegeleden

Home > Bestuur > Nevenfuncties collegeleden

Nevenfuncties collegeleden

De burgemeester en wethouders, ook wel college van B&W genoemd, vervullen niet alleen de taken uit hun portefeuille, maar hebben ook andere functies (nevenfuncties). Sommige van deze functies vloeien direct voort uit hun takenpakket (qualitate qua). Dit zijn bijvoorbeeld functies in (regionale) samenwerkingsverbanden.

Het college van B&W en de gemeenteraad besluiten wie welke functie vervult. Andere nevenfuncties zijn een persoonlijke keuze. Dit kunnen betaalde en onbetaalde functies zijn.

Collegeleden melden al hun nevenfuncties. Uit oogpunt van transparantie vindt u deze functies terug op

Overzicht nevenfuncties burgemeester en wethouders

Zie hiervoor de persoonlijke pagina van de collegeleden, onder de tab ‘nevenfuncties’.