Klimaatbestendig

Home > Bestuur > Klimaatbestendig

Klimaatbestendig

Het klimaat verandert en daardoor krijgen we te maken met extremere buien, meer hitte en droogte. Deze veranderingen zorgen voor problemen in onze woongebieden, bijvoorbeeld wanneer straten blank komen te staan. Zowel de openbare ruimte als priv├ęterrein moet anders worden ingericht. En daar hebben we iedereen voor nodig; van gemeente tot inwoner.

Maak uw tuin klimaatbestendig

Zorg voor een gezonde en duurzame omgeving. 12 tips voor uw tuin

Het klimaat in uw straat

Uw buurt in een veranderend klimaat: bekijk de klimaatkaarten.

Gemeenteprojecten klimaatverandering

De gemeente draagt bij aan een klimaatbestendig Stichtse Vecht. Projecten van de gemeente