Integriteit

Home > Bestuur > Integriteit

Integriteit

Gemeente Stichtse Vecht hecht veel belang aan de integriteit van het bestuur en de organisatie. Politieke bestuurders en medewerkers moeten het algemeen belang dienen. Zij zijn er voor de inwoners, organisaties en bedrijven.

De integriteit van bestuurders is één van de belangrijkste voorwaarden om vertrouwen te kunnen hebben in het openbaar bestuur.

Over integer handelen van bestuurders zijn in de gemeente Stichtse Vecht dan ook expliciet afspraken gemaakt. Die afspraken zijn door de gemeenteraad vastgesteld op 26 september 2017.

Er  zijn 3 regelingen vastgesteld:

De burgemeester is het vertrouwelijke meldpunt voor alle signalen van vermoedens van integriteitsschendingen door politieke ambtsdragers. Het protocol bevat concrete richtlijnen over het melden, de bevoegdheden, de registratie van de melding, de rechten en plichten van de politieke ambtsdrager en de werkwijze nadat de melding in behandeling is genomen.