Adviescommissie bezwaarschriften op 28 augustus

Home > Bestuur > Gemeentenieuws > Adviescommissie bezwaarschriften op 28 augustus

Adviescommissie bezwaarschriften op 28 augustus

20 augustus 2019 - De Adviescommissie bezwaarschriften maakt bekend, dat op de openbare hoorzitting van 28 augustus 2019, de volgende onderwerpen op de agenda staan:

  • 19:30 uur:
    Behandeling bezwaarschrift tegen een besluit van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht verzonden op 9 april 2019, waarbij een aanvraag voor een omgevingsvergunning is geweigerd
  • 20:05 uur:
    Behandeling bezwaarschrift tegen een besluit van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht verzonden 7 mei 2019, waarbij is medegedeeld is dat de bouwwerkzaamheden op het perceel Dorpsstraat 66 in Loenen aan de Vecht per direct moeten worden gestaakt  
  • 20:40 uur:
    Behandeling bezwaarschriften tegen twee besluiten van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht verzonden 9 april 2019, waarbij een een drank en horecavergunning en een exploitatievergunning is verleend voor De Proeverij VOF in Loenen aan de Vecht, Kerkstraat 5

De vergadering wordt gehouden in Maarssen, Endelhovenlaan 1. Eventuele wijzigingen worden op de pagina agenda Adviescommissie bezwaarschriften vermeld.

RSS