Startpagina Bestuur

Het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college wordt bijgestaan door de gemeentesecretaris, die leiding geeft aan de ambtelijke organisatie.

Binnen de gemeente is de gemeenteraad het hoogste orgaan: het algemeen bestuur. De gemeenteraad is gekozen door de inwoners van Stichtse Vecht. De burgemeester is voorzitter van de raad en voorzitter van het college.

Het college van Stichtse Vecht bestaat uit de burgemeester en 4 wethouders. De gemeentesecretaris is de eerste adviseur van het college. In Stichtse Vecht zijn 10 verschillende politieke partijen vertegenwoordigd in de gemeenteraad.